Districtscoördinator Logistiek (vrijwillig)

Districtscoördinator Logistiek (vrijwillig)

Geplaatst op: 3 juni 2019

Locatie: District Noord- en Midden-Limburg, Limburg
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Coördinatie

Algemeen

De dienstverlening van het Rode Kruis op het gebied van evenementenhulpverlening bestaat uit het leveren van de eerstehulpverlening, de coördinatie van de hulpverlening en indien gewenst de benodigde radiocommunicatienetwerken en ondersteunende materialen. Het Rode Kruis District Noord- en Midden Limburg bestaat uit 11 locaties: Beesel-Reuver-Offenbeek, Belfeld, Bergen, Echt e.o., Gennep e.o., Horst aan de Maas, Peel en Maas, Roermond e.o., Venlo, Venray en Weert.

Plaats in de organisatie

De districtscoördinator logistiek werkt in opdracht van het districtsbestuur en maakt deel uit van het bedrijfsbureau van het district. Hij is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de community logistiek binnen het district. Hij doet dat in nauwe samenwerking met de logistieke medewerkers van de locaties. Naast het opzetten en onderhouden van deze community onderhoudt hij direct contact met zijn collega districtscoördinatoren evenementenhulp en verbindingen en stuurt hij in voorkomende gevallen logistieke vrijwilligers van het bedrijfsbureau aan. Hij coördineert, indien gewenst, de logistieke diensten bij grotere evenementen. Hij rapporteert aan, c.q. wordt ondersteund door de penningmeester van het Districtsbestuur.

Taken

 • Ontwikkelt/geeft invulling aan de district brede logistieke coördinatiefunctie
 • Stimuleert de Rode Kruis locaties tot deelname aan een regionale werkgroep en zorgt via relevante en regelmatige communicatie voor een goed functionerend netwerk van de logistieke medewerkers
 • Oriënteert zich op wat er speelt binnen het district, signaleert en communiceert over lacunes in beleid, knelpunten in de taakuitvoering.
 • Stimuleert best practices en zorgt voor kennisoverdracht tussen de locatie (in afstemming met de portefeuillehouder)
 • Houdt overzicht van de aanwezige materialen op de locaties binnen het district en stimuleert het onderlinge gebruik daarvan;
 • Is verantwoordelijk voor het alloceren van beschikbare middelen – materialen, voertuigen – aan de evenementen en/of locaties;
 • Draagt zorg voor een punctuele en juiste administratie van het logistieke proces en de daarmee verband houdende kosten en opbrengsten

Profiel

 • Heeft kennis van de organisatie en strategie van het Rode Kruis met name op het gebied van evenementenhulp.
 • Bezit goede communicatieve eigenschappen
 • Heeft affiniteit met vrijwilligers.
 • Is een verbinder van mensen en locaties; weet anderen te inspireren en straalt enthousiasme uit.
 • Is in staat om te gaan met weerstanden en meningsverschillen.
 • Zorgt ervoor dat zijn kennis over evenementenhulp breed en actueel blijft
 • Beschikt bij voorkeur over het eerste hulp certificaat 4*
 • Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie over het Nederlandse Rode Kruis: www.rodekruis.nl. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Stef Smits, bestuurslid Evenementenhulp, stefsmits@rodekruis.nl of 06-53964000.

Interesse

Graag ontvangen wij jouw reactie met motivatie en curriculum vitae, deze kun je voor    1 juli 2019 mailen naar werving.limburg@rodekruis.nl ovv vacature districtscoördinator logistiek.