Districtscoördinator Verbindingsdienst (vrijwilliger)

Districtscoördinator Verbindingsdienst (vrijwilliger)

Geplaatst op: 13 september 2018

Locatie: Kennemerland, Noord-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Coördinatie

Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat.

We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Bij evenementen en calamiteiten in het district Kennemerland staan vrijwilligers van het Rode Kruis paraat. Zo ook de Verbindingsdienst.

Voor district Kennemerland zijn wij per direct op zoek naar een vrijwillige:

Districtscoördinator Verbindingsdienst

voor +/- 4 uur per week, waarbij bepaalde taken gedelegeerd worden aan andere vrijwilligers binnen het team. In het geval van evenementen en inzet bij een noodsituatie kunnen zich piekmomenten voordoen.

Wat ga je doen
Om goed te kunnen samenwerken en de inzet bij evenementen en calamiteiten te coördineren zijn verbindingsdiensten cruciaal. Bij rampen en grote calamiteiten is het telefonienetwerk vaak zodanig overbelast dat het lokaal uitvalt. Het Rode Kruis beschikt daarom over eigen radiofrequenties waarover met portofoon en mobilofoon kan worden gecommuniceerd. De grootte van het netwerk kan variëren van twee portofoongebruikers tot meerdere hulpverleningsgroepen met eigen meldkamers/VC Voertuigen. Het doel van deze functie is zorgdragen voor een overzichtelijk en gestructureerde verbindingseenheid binnen het district.

 

Taken & Verantwoordelijkheden:

Operationeel

 • Rapporteert aan de Portefeuillehouder Noodhulp/EHV van district Kennemerland.
 • De DC VBD is verantwoordelijk voor de huisvesting en de operationele inzetbaarheid van personeel, apparatuur en voertuigen, een en ander in afstemming met en ondersteunt door de portefeuillehouder Noodhulp/EHV van het district.
 • Geeft input aan de Portefeuillehouder bij de jaarlijkse opstelling van de begroting en bewaakt de inkomsten en uitgaven voor de VBD; tekent ook de facturen.
 • Houdt toezicht op de operationele en procedurele toepassing van het onderdeel ‘verbindingen’ uit de kaderstelling Evenementenhulpverlening.
 • Bewaakt de juiste verhouding in operationele apparatuur en inzetten en bewaakt inzetbaarheid volgens de landelijke richtlijnen, inclusief kostenbewaking.
 • Draagt zorg voor een goede afstemming met de afdelingen Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond en Zandvoort op gebied van evenementenhulpverlening en verbindingen.
 • Houdt binnen het eigen district inzetlijsten bij van alle verbindingsinzetten en zoekt daarbij actief naar samenwerking met andere districten.
 • Is in staat om de informatiebehoefte in kaart te brengen voor een evenement of inzet. Hij kent daarbij de mogelijkheden van de huidige en toekomstige technische middelen.
 • Is lid van het Landelijk Overleg VBD en neem op jaarbasis deel aan 2 vergaderingen (op zaterdagen).

 

 

 

 

Personeelsmanagement

 • Geeft leiding aan de plaatsvervangend DC VBD en leden van het team VB Kennemerland.
 • Bewaakt het kennis- en opleidingsniveau van alle Verbindingsdienstmedewerkers binnen het eigen district en adviseert over opleidingen.
 • Adviseert m.b.t. de aanstelling van vrijwilligers bij de Verbindingsdienst in de afdelingen en voor het district – werving & selectie, in samenspraak met VM van district Kennemerland.
 • Draagt zorg voor voldoende cursusaanbod op het gebied van gebruik verbindingsmiddelen aan alle vrijwilligers van het district, in nauwe samenwerking met de VM, SM en de afdelingen; zorgt ervoor dat er jaarlijks voortgangsgesprekken gevoerd worden met de medewerkers van het team Verbindingsdienst Kennemerland.

 

Wij zoeken iemand die volgende competenties bezit

 • Kwaliteitsgericht, besluitvaardigheid, delegeren, onderhandelen, plannen
 • Klantgerichtheid, motiveren, samenwerken, flexibiliteit, initiatief en veranderingsbereidheid

 

Wij bieden
Als Districtscoördinator Verbindingen draag je bij aan het werk van het Rode Kruis. Je krijgt de kans om (technische) communicatiekennis en -vaardigheden te gebruiken en up-to-date te houden. Je kan je leidinggevende capaciteiten ontwikkelen en werkt samen met een team enthousiaste collega’s. Daarnaast ontvang je begeleiding en professionele ondersteuning. Reis- en onkosten worden vergoed en je bent verzekerd tijdens je werk voor het Rode Kruis.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een motivatiemail met CV naar Marijke Wetselaar, vacatures.kennemerland@rodekruis.nl. Voor meer informatie kun je contact met Marijke opnemen via +31(0)6 22 17 80 47.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv of volg ons op Facebook (Facebook.com/rodekruis) en Twitter (Twitter.com/rodekruis).


Marijke Wetselaar via +31(0)6 22 17 80 47

 

Samen maken we een verschil