Word vrijwilliger Doneer

Districtscoördi­nator Voedsel / Onderdak / Hygiëne (vrijwillig)

Geplaatst op: 17 september 2021
Locatie: Overijssel
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Coördineren, Hulpverlening, Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu
IJsselland

Het Nederlandse Rode Kruis is gevestigd op ruim 200 locaties, gegroepeerd in 23 districten. In Overijssel bestrijkt het district IJsselland de regio die loopt van Steenwijkerland tot Deventer en van Kampen tot Hardenberg. Zie de kaart.

Heb jij oog voor mensen in nood en kun je een netwerk opbouwen om die mensen te helpen?

Het Rode Kruis heeft in haar nieuwe strategie specifiek aandacht voor iedereen die het ontbreekt aan basislevensbehoeften. Voldoende eten en drinken, een veilig dak boven je hoofd en kunnen voorzien in je persoonlijke hygiëne zijn essentieel voor een menswaardig bestaan. Om invulling te geven aan deze strategie zoekt het district IJsselland een

Districtscoördinator Voedsel / Onderdak / Hygiëne (vrijwillig)

Belangrijk is dat je affiniteit hebt met deze onderwerpen en bijbehorende doelgroepen.

Wat ga je doen?

 • Als Districtscoördinator coördineer jij de hulpverlening binnen de programma’s Voedsel, Onderdak en Hygiëne voor de meest kwetsbaren in IJsselland;
 • Je onderzoekt de rol die het Rode Kruis zou kunnen spelen om het (dreigend) ontbreken van basislevensbehoeften te verminderen en vertaalt dit naar concrete hulpverlening;
 • Je gaat actief op zoek naar en onderhoudt contact met lokale organisaties om noden in de samenleving te analyseren;
 • Je blijft op de hoogte van de in- en externe ontwikkelingen die hiervoor van belang zijn;
 • Je bouwt een team van hulpverleners om je heen om te helpen bij deze taak.

Wat krijg jij?

 • De kans om een verschil te maken voor mensen die het ontbreekt aan de meest essentiële levensbehoeften;
 • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je je kwaliteiten verder kan ontwikkelen;
 • Voldoening en zichtbare resultaten van jouw bijdrage;
 • De mogelijkheid om een EHBO-diploma te behalen;
 • Een vergoeding van gemaakte kosten en kilometers. 

Wat neem jij mee?

 • Je hebt interesse in regionale maatschappelijke ontwikkelingen en bent betrokken bij mensen in (dreigende) nood in de lokale gemeenschap;
 • Als persoon ben je enthousiasmerend, een teamspeler en denkt in kansen en mogelijkheden;
 • Een achtergrond in en een netwerk (met de bereidheid dit in te zetten) binnen het sociaal maatschappelijk domein;
 • Je onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis.

Geïnteresseerd?

Vragen over de inhoud van deze vrijwilligersfunctie kun je stellen aan Arnold van der Werff, Districtsmanager district IJsselland, te bereiken via 06 1027 8822 (te bereiken na 14 september 2021).

Of reageer direct en gebruik de knop “Solliciteer nu”, of stuur je CV en motivatie naar werving.overijssel@rodekruis.nl. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. We zoeken nieuwe collega’s met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.
De hulpverlening van het Rode Kruis is voortdurend in ontwikkeling.

Het Rode Kruis in IJsselland

Kijk voor meer informatie over het district IJsselland van het Rode Kruis op:
https://rodekruis.nl/ijsselland/dit-doen-we/.

Solliciteer nu

Arnold van der Werff via 06 1027 8822