Financieel & Administratief medewerker Noodhulp

Financieel & Administratief medewerker Noodhulp

Geplaatst op: 23 april 2017

Locatie: Zuid-Holland Zuid, Zuid-Holland Zuid
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Administratie

Telefoon: 06 53 21 31 86

Solliciteer nu

Het Rode Kruis heeft jouw hulp hard nodig! Zonder vrijwilligers zou het Rode Kruis nergens zijn. Zij staan er zodra dat nodig is, want in tijden van nood staat niemand alleen. Het Rode Kruis is hier om te helpen. Help jij ook mee?
Financieel & Administratief medewerker Noodhulp

Bent u een daadkrachtige teamspeler die op vrijwillige basis gemiddeld 2-4 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Dan nodigt het Nederlandse Rode Kruis u van harte uit om financieel & administratief medewerker/-ster te worden voor de Portefeuille Noodhulp in district Zuid-Holland Zuid.

In beweging

Het Nederlandse Rode Kruis heeft haar toekomstvisie en strategie voor 2020 vastgesteld. De organisatie wordt slagvaardiger gemaakt door het terugbrengen van het aantal districten in lijn met de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat het Nederlandse Rode Kruis uit 25 districten bestaat, waaronder Zuid-Holland Zuid.

Het bestuur van Zuid- Holland Zuid

Het districtsbestuur heeft een faciliterende en ondersteunende rol en is de schakel tussen het landelijk bestuur en de afdelingen, met als doel de vrijwilliger in staat te stellen dat te doen waar ze goed in zijn: hulp bieden aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie. Er zijn daarom een aantal portefeuillehouders benoemd met ieder hun specialisme. Samen vormen ze een collegiaal bestuur dat een toekomstvisie en strategie heeft ontwikkeld.

Door het toenemende zwaartepunt van de vrijwilligerswerkzaamheden en taken binnen het terrein van de Portefeuille Noodhulp, waaronder: Noodhulpteams; Bevolkingszorg; Evenementenhulp; Tracing; Burgerhulp; Verbindingsdienst, Logistiek en Communicatie en op termijn circa een half miljoen omzet wordt gegenereerd, is deze functie door het district ingesteld.

Wie zoeken wij?

De grondbeginselen van het Rode Kruis onderschrijft en uitdraagt

De door de vereniging geformuleerde strategische beslissingen en doelstellingen onderschrijft en uitvoert

Affiniteit heeft met vrijwilligers (werk)

Beschikt over financieel – administratieve kennis, kwaliteiten en ervaring (kennis van “Exact-on-line” is een pre)

(bij voorkeur) woonachtig is binnen het district Zuid-Holland Zuid

Beschikt over organisatiesensitiviteit

ondernemend, innovatief, betrouwbaar, enthousiasmerend is

Taken

Administreert de inkomsten en uitgaven binnen de portefeuille Noodhulp

Bewaakt de verrekeningen met de afdelingen, het Verenigingskantoor en derden

Verzorgt de facturering en bewaakt budgetten

​Coördineert en verzorgt de inkomende en uitgaande formele – financiële – correspondentie

Heeft de eindverantwoordelijkheid bij het juist archiveren van formele stukken volgens de richtlijnen van Het Nederlandse Rode Kruis

Stelt onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Noodhulp en de Coördinator Noodhulp het meerjarenplan, de werkplannen en begrotingen Noodhulp en het jaarverslag op.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? Solliciteer dan meteen. E-mail ons jouw CV en jouw motivatie en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.

Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.

Solliciteer nu

Telefoon: 06 53 21 31 86

Samen maken we een verschil