Hoofd Bevolkingszorg (vrijwillig)

Hoofd Bevolkingszorg (vrijwillig)

Geplaatst op: 10 januari 2018

Locatie: District Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Coördinatie

Armoede en oorlog. Overstromingen en droogte. Het Rode Kruis helpt direct de meest kwetsbare mensen. Wereldwijd zoals bijvoorbeeld in de Filippijnen en in Syrië, maar ook overal in eigen land staan de vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om hulp te verlenen bij rampen en calamiteiten.

Het Rode Kruis ondersteunt hierin de veiligheidsregio’s en de gemeenten. Dankzij jarenlange nationale en internationale ervaring heeft onze organisatie kennis opgebouwd waardoor ze bij uitstek geschikt is om slachtoffers op te vangen en eerste hulp te verlenen. Het Rode Kruis is voor deze noodhulp taak zelfs aangewezen bij Koninklijk Besluit. Het Rode Kruis is dus ook actief in de regio Zaanstreek-Waterland en voor het uitvoeren van deze noodhulp taken zijn wij per direct op zoek naar een Hoofd Bevolkingszorg.
Neem dat ernstige busongeluk in oktober jl. op de A1 bij Muiden, of de bosbranden in Schoorl in 2009. Rode Kruis noodhulpvrijwilligers zijn toen opgeroepen om de getroffenen op te vangen. Niet de gewonden, daarvoor zijn de professionele diensten, maar juist de mensen die plotseling letterlijk in de kou stonden. Denk daarbij aan het uitdelen van dekens, het inrichten van een veilige opvanglocatie, het evacueren van getroffenen uit een rampgebied en mensen voorzien van eten en drinken.

Doel van de functie

Het hoofd is in de voorbereiding op rampen verantwoordelijk voor het in stand houden van een team van hulpverleners binnen de noodhulpregio. Echter, bij grotere rampen vormen alle hoofden en de Coördinator Noodhulp gezamenlijk de regiostaf. Het hoofd neemt dan plaats in een actiecentrum van het Rode Kruis. Hij of zij ondersteunt dan de inzet van de hulpverleners in het veld.

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • Het zorgen voor het in stand houden van een opgeleid team hulpverleners binnen de noodhulpregio.
 • Onderhouden van contacten met afdelingen, teamleiders en het district.
 • Zorg dragen voor een optimale ondersteuning van de teams met betrekking tot kwaliteit, paraatheid, inzet en aflossing van de vrijwilligers.
 • Overleggen met de Coördinator Noodhulp over de behoefte aan opleiding en/of oefening van hulpverleners; hulpverleners informeren en motiveren om deel te nemen aan opleidingen en oefeningen.
 • Deelnemen aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van oefeningen; toezicht houden op het uitvoeren van vastgestelde procedures tijdens inzetten en oefeningen.
 • Knelpunten in de taakuitvoering bij een inzet en/of oefeningen en meewerken aan oplossingen.
 • In samenwerking met de Coördinator Noodhulp er op toe zien of er, na een inzet, behoefte is aan nazorg voor de vrijwilligers.

En tijdens een inzet in een actiecentrum:

 • Het ondersteunen van de Rode Kruis teamleiders en vrijwilligers door middel van het organiseren van vervoer, verblijf en aflossing.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Coördinator Noodhulp.

Wat verwachten wij?

 • Aantoonbaar HBO denk-/werkniveau.
 • Het eerste hulp certificaat (1 ster), of bereid deze op korte termijn te behalen.
 • Een certificaat basistraining bevolkingszorg, of bereid deze op korte termijn te behalen.
 • Rijbewijs A of B (E achter B en/ of C is pre) of andere mogelijkheid om 24/7 naar de inzetlocatie te komen.
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring.
 • Grondige kennis van het Rode Kruis en haar grondbeginselen en handelt hiernaar.
 • Kennis van de hulpverlening van het Rode Kruis.
 • Een hulpverlenende instelling.
 • Een representatieve uitstraling.
 • Improvisatievermogen.
 • Een hands-on mentaliteit.
 • Incasseringsvermogen, met name in relatie tot de aard en ernst van de ramp of het incident.

De vrijwilliger is:

 • Mobiel bereikbaar
 • Sociaal en in staat tot samenwerken
 • Integer
 • Accuraat
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Klantgericht
 • Bereid te reizen voor landelijke en interregionale bijeenkomsten

Wat bieden wij?

 • De voldoening dat je iets kan betekenen voor de maatschappij is voor veel vrijwilligers een belangrijke drijfveer.
 • Een vrijwilligersovereenkomst.
 • Een goede regeling voor onkostenvergoeding.
 • Ondersteuning en begeleiding voor het uitvoeren van je taak.
 • De mogelijkheid om jezelf te ontplooien en relevante werkervaring op te doen.
 • Ons district streeft naar een grote diversiteit op het gebied van geslacht, afkomst, leeftijd e.d.

Interesse?

Stuur dan je CV naar vrijwilligersmanagement.districtzawa@rodekruis.nl

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de functie en de werkwijze nader toegelicht.
Voor nadere informatie en toelichting kun je ook bellen met Marjolein Reijling, manager: 06-38827565.

Wij hopen je snel te ontmoeten!


 

Samen maken we een verschil