Word vrijwilliger Doneer

Hoofd Bevolkings­zorg (vrijwillig)

Geplaatst op: 9 december 2021
Locatie: Flevoland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bevolkingszorg, Coördineren, Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Het Rode Kruis werkt in Nederland vanuit 23 districten. Het district Flevoland bestaat uit de locaties; Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Samen hebben we ongeveer 375 vrijwilligers binnen het district.

Het district Flevoland zoekt een

Hoofd Bevolkingszorg (vrijwillig)

Plaats in de organisatie

De Coördinator Hulpverlening (CHV) is je leidinggevende en je werkt nauw samen met de hoofden Noodhulpteam en Ready2Help.

Wat ga je doen?

Bij een ramp of in een crisissituatie staat het team Bevolkingszorg van het Rode Kruis Flevoland klaar om hulp te bieden aan getroffenen. Het Rode Kruis ondersteunt gemeenten bij bevolkingszorgtaken, zoals bijvoorbeeld bij de evacuatie en opvang van bewoners na een brand of overstroming. We bieden een luisterend oor en zoeken samen met alle partijen naar geschikte oplossingen. Jij zorgt ervoor dat teamleiders en hulpververleners hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Hoofd Bevolkingszorg:

Signaleert knelpunten, werkt mee aan een oplossing en schaalt op naar de CHV indien nodig. Je werkt nauw samen met de andere hoofden/coördinatoren in het district en zorgt samen voor:

 • Het in stand houden van een opgeleid team hulpverleners binnen het district;
 • Een periodiek overleg met de teamleiders en bijeenkomsten met het team Bevolkingszorg;
 • Een optimale ondersteuning van de bevolkingszorgteams m.b.t. kwaliteit, paraatheid, inzet en aflossing van de vrijwilligers;
 • De werving van nieuwe vrijwilligers Bevolkingszorg;
 • Het signaleren van de behoefte aan opleiding en/of oefening van hulpverleners;
 • Informeren en motiveren van hulpverleners om deel te nemen aan opleidingen en oefeningen;
 • Het houden van toezicht op het uitvoeren van vastgestelde procedures tijdens inzetten en oefeningen;
 • Het signaleren van knelpunten in de taakuitvoering bij een inzet en/of oefeningen en het opstellen van verbetermaatregelen;
 • Je ziet er samen met de teamleiders en CHV op toe of er na een inzet behoefte is aan nazorg voor de vrijwilligers.

Verder:

 • Neem je op tactisch gebied deel aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van oefeningen;
 • Houd je tijdens een inzet contact met de crisiscoördinator en breng je tussentijds de CHV op de hoogte;
 • Ondersteun je tijdens een grote inzet/ramp/crisis het actiecentrum van Rode Kruis Flevoland d.m.v. organisatie.

Wie ben jij?

 • Je bent 25 jaar of ouder;
 • Je bent een organisatietalent en hebt plezier in het aansturen en begeleiden van vrijwilligers;
 • Je werkt graag in een team en hebt goede communicatieve vaardigheden;
 • Je beschikt over een geldig certificaat uitgebreide EHBO of bent bereid dit te behalen;
 • Je bent ‘handig’ met computers en hebt er een tot je beschikking;
 • Je bent bereid de leerroute tot Hoofd Bevolkingszorg te volgen;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een vervoersmogelijkheid;
 • Je bent ca. 2-3 uur per week beschikbaar, plus een extra tijdsinvestering wanneer er sprake is van een inzet;
 • Je bent woonachtig in Flevoland.

Wij bieden

De voldoening dat je iets kunt betekenen in de maatschappij, waarbij je gebruik maakt van je talent, kennis en ervaring en waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen. Verder bieden wij een goede regeling voor onkostenvergoeding.

Solliciteren

Wil jij je kwaliteiten inzetten voor het Rode Kruis? Gebruik de knop “Solliciteer nu”. We kijken uit naar je reactie (de vacature blijft open staan totdat er voldoende geschikte kandidaten zijn gevonden).

Vragen?

Heb je belangstelling voor deze functie maar wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Hester Vos, Coördinator Hulpverlening Flevoland via 06 1487 3377 of hvos@redcross.nl.

Het Nederlandse Rode Kruis

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op zijn auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan die van de overheid.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid. Diversiteit en Inclusiviteit staat hoog in het vaandel bij het Rode Kruis, iedereen is welkom om te solliciteren.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op: 

https://www.rodekruis.nl/wat-doen-wij/hulp-in-nederland/
https://www.facebook.com/rodekruis
https://twitter.com/RodeKruis