Huismeester in Breda (vrijwillig)

Huismeester in Breda (vrijwillig)

Geplaatst op: 17 februari 2021

Locatie: District Midden en West Brabant, Noord-Brabant
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Vrijwilligerswerk

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Het Rode Kruis district MWB is op zoek naar een

Huismeester voor de locatie Breda

 

Wat doet een huismeester?

De werkzaamheden van de huismeester zien er in de meeste gevallen als volgt uit:

 • Periodiek inspecteren van gemeenschappelijk ruimten, bijvoorbeeld gangen, trappenhuizen, entrees en de directe omgeving van het gebouw
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor gebruikers in geval van problemen (en zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld het hoofd facilitaire zaken of andere betrokkenen)
 • Verrichten van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van lampen, het vervangen van zekeringen, het controleren van hang- en sluitwerk en het blader- of sneeuwvrij maken van de entree
 • Toezien op de goede uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden en andere dienstverlening door derden
 • Toezien op de naleving van de huisregels door gebruikers (en zo nodig aanspreken van overtreders)
 • Informeren van nieuwe gebruikers over praktische zaken als huisregels
 • Op verzoek van gebruikers technische problemen in het gebouw zelf beoordelen (en ofwel direct oplossen, ofwel melden bij hoofd facilitaire zaken)
 • Toezien op het feit dat zich geen onbevoegde personen bevinden in de openbare ruimten (en eventueel aanspreken van verdachte personen)
 • Verlenen van assistentie en verschaffen van informatie aan aannemers omtrent eventuele werkzaamheden (bijvoorbeeld aan riool, leidingen en waterafsluiters)
 • Signaleren en verhelpen van eventuele tekorten en defecten aan materialen en gereedschappen
 • In geval van calamiteiten: beoordelen van de aard en de ernst van de problemen, organiseren en bieden van hulpverlening en melden van de situatie bij relevante personen.
 • Het op verzoek plaatsen of verplaatsen van tafels en stoelen in een ruimte (bijvoorbeeld voor vergadering of lessen)
 • De huismeester informeert ten alle tijden alle onregelmatigheden aan het hoofd facilitaire zaken.

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in bovenstaand profiel? En wil jij je het komende jaar inzetten voor het Rode Kruis? Dan zijn we op zoek naar jou!

Stuur je CV met een korte motivatie naar Dilia Couwenberg, via secretariaat.districtmwb@rodekruis.nl of telefonisch 06 18 96 59 12.

Voor meer informatie over het Rode Kruis kijk op www.rodekruis.nl


06 18 96 59 12

 


Vacatures tags