Word vrijwilliger Doneer

Kandidaat Ledenraad: Districtszetel (vrijwillig)

Geplaatst op: 27 december 2021
Locatie:
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Ledenraad? Is dat niet saai? Zeker niet! Sterker nog, het Rode Kruis kan niet zonder de ledenraad. De ledenraad is de stem van alle vrijwilligers, zij vertegenwoordigen de vrijwilligers uit het hele land. De ledenraad beslist over de strategie van het Rode Kruis en overlegt samen met het bestuur over diverse zaken.

Wil jij meebeslissen? Dan zoeken we jou! In 2022 vindt er voor een aantal zetels een nieuwe ledenraadverkiezing plaats. Wie weet is het nu jouw beurt om de vrijwilligers mede te vertegenwoordigen. Stel jezelf verkiesbaar en beslis mee! De ledenraad bepaalt uiteindelijk waar het Rode Kruis voor staat.

Kandidaat Ledenraad: districtszetel

Ter versterking van de ledenraad, zijn wij op zoek naar een: kandidaat voor de volgende districtszetels (zie onderstaand lijstje) voor 12-20 uur per maand gedurende 4 jaar.

•             District Noord- en Oost Gelderland
•             District Gelderland-Midden
•             District IJsselland
•             District Utrecht
•             District Noord-Holland-Noord
•             District Kennemerland
•             District Rotterdam-Rijnmond
•             District Zuid-Holland Zuid
•             District Midden- en West-Brabant
•             District Brabant-Noord
•             District Brabant-Zuidoost
•             District Noord-en Midden Limburg
•             District Flevoland

Wanneer jij je inzet als lid van de ledenraad voor de districtszetel, informeer jij onder andere de districtsleden door wie jij bent gekozen. Daarnaast heb jij regelmatig contact met het districtsbestuur en de achterban om op de hoogte te zijn van de actualiteit binnen het district.  

Algemeen

Om je kandidaat te kunnen stellen voor de ledenraad ben je minimaal 18 jaar of ouder op de dag van kandidaatstelling, lid van het Nederlandse Rode Kruis, geen lid van het districts- of verenigingsbestuur, geen lid van een commissie, geen adviseur van het verenigingsbestuur of werknemer van de vereniging, heb je affiniteit met de organisatie en ben je maatschappelijk betrokken bij het Rode Kruis. Daarnaast kun jij je vinden in onze grondbeginselen. De functie is geheel vrijwillig.

Verantwoordelijkheden/taken

 • Zich voorbereiden op en het bijwonen van de ledenraadsvergaderingen.
 • Indien relevant deelnemen aan andere bijeenkomsten.
 • Verantwoordelijkheid dragen tot afstemmen en informeren van de districtsleden door wie hij/zij is gekozen.
 • Regelmatig contact hebben met het districtsbestuur en de achterban om op de hoogte te zijn van de actualiteit binnen het district en om hen te consulteren over bepaalde vraagstukken ter voorbereiding op de ledenraad. Dit contact verloopt via diverse kanalen, waaronder social media.
 • Is bereid om actief de eigen kennis en netwerk met het district te delen.

Wat breng je mee?

 • Strategisch werk- en denkniveau. (Minimaal hbo-niveau)
 • Heeft kennis van en ervaring binnen het Nederlandse Rode Kruis, bijvoorbeeld binnen een afdelings- of districtsbestuur, een werkgroep of als coördinator van activiteiten, bij voorkeur opgedaan binnen het district waarvoor kandidaat beschikbaar is.
 • Heeft kennis en inzicht in de verenigingsdemocratie en is in staat om daaraan als lid van de ledenraad een bijdrage te leveren.
 • Heeft kennis van en inzicht in het Rode Kruis als internationale organisatie en betrekt dit in zijn oordeelsvorming.
 • Heeft kennis van en inzicht in het district.

Tijdsbeslag

 • Enkele avonden en zaterdagen per jaar exclusief de voorbereidingstijd.
 • Tijd nodig voor het onderhouden van contact met de achterban, via bijeenkomsten, social media of anderszins.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je aanmelden als kandidaat voor de ledenraad vanaf 15 december tot en met 20 februari 2022. Ga naar dit formulier en vul je gegevens in, upload je CV, motivatie en een pasfoto. Vervolgens word je kandidaatstelling getoetst door de Kiescommissie. De ledenraadverkiezing vindt plaats van 30 maart tot en met 10 april 2022.

Meer informatie

Heb je vragen over de functie? Stuur dan een e-mail naar kiescommissie.vk@rodekruis.nl.

Het Rode Kruis voor iedereen 

Het Rode Kruis streeft naar zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de besturen waarbij onder andere diversiteit in gender, culturele achtergrond en leeftijd in ogenschouw wordt genomen.