Word vrijwilliger Doneer

Kandidaat Ledenraad: Expertzetel Financiën (vrijwillig)

Geplaatst op: 27 december 2021
Locatie:
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Ledenraad? Is dat niet saai? Zeker niet! Sterker nog, het Rode Kruis kan niet zonder de ledenraad. De ledenraad is de stem van alle vrijwilligers, zij vertegenwoordigen de vrijwilligers uit het hele land. De ledenraad beslist over de strategie van het Rode Kruis en overlegt samen met het bestuur over diverse zaken.

Wil jij meebeslissen? Dan zoeken we jou! In 2022 vindt er voor een aantal zetels een nieuwe ledenraadverkiezing plaats. Wie weet is het nu jouw beurt om de vrijwilligers mede te vertegenwoordigen. Stel jezelf verkiesbaar en beslis mee! De ledenraad bepaalt uiteindelijk waar het Rode Kruis voor staat.

Kandidaat Ledenraad: Expertzetel Financiën (vrijwillig)

Ter versterking van de ledenraad, zijn wij op zoek naar een: kandidaat Financiën voor 12-20 uur per maand gedurende 4 jaar.

Wanneer jij je inzet als lid van de ledenraad voor de Financiën, informeer jij onder andere de ledenraad op het gebied van financiën. Daarnaast heb jij regelmatig contact met het hoofd Finance & Control en het bestuurslid met aandachtsgebied financiën van het verenigingsbestuur. 

Algemeen

Om je kandidaat te kunnen stellen voor de ledenraad ben je minimaal 18 jaar of ouder op de dag van kandidaatstelling, lid van het Nederlandse Rode Kruis, geen lid van het districts- of verenigingsbestuur, geen lid van een commissie, geen adviseur van het verenigingsbestuur of werknemer van de vereniging, heb je affiniteit met de organisatie en ben je maatschappelijk betrokken bij het Rode Kruis. Daarnaast kun jij je vinden in onze grondbeginselen. De functie is geheel vrijwillig.

Verantwoordelijkheden/taken

 • Het zich voorbereiden op en het bijwonen van de ledenraadsvergaderingen.
 • Het, indien relevant, deelnemen aan andere bijeenkomsten.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor het informeren van de overige afgevaardigden in de ledenraad op het gebied van financiën.
 • Heeft periodiek contact met het hoofd Finance & Control en het bestuurslid met aandachtsgebied financiën van het verenigingsbestuur om op de hoogte te zijn van de actualiteit binnen het werkveld (inclusief het thema fondsenweving).
 • Neemt als toehoorder deel aan de vergaderingen van de auditcommissie.
 • Is verantwoordelijk voor communicatie met de achterban.

Wat breng je mee?

 • Strategisch werk- en denkniveau. (Minimaal hbo-niveau)
 • Heeft ruime professionele kennis en ervaring als financieel deskundige (bijv. als RA-accountant).
 • Is op de hoogte of is bereid zich de specifieke kenmerken van financieel beleid en verslaggeving voor goede doelen eigen te maken; gedetailleerde boekhoudkundige kennis is daarbij niet noodzakelijk.
 • Is in staat genoemde kennis actueel te houden bijvoorbeeld door een functie of netwerk binnen dit werkterrein.
 • Heeft kennis van en inzicht in het Rode Kruis als (internationale) organisatie en betrekt dit in zijn/haar oordeelsvorming.

Tijdsbeslag

 • Enkele avonden en zaterdagen per jaar exclusief de voorbereidingstijd.
 • 6 vergaderingen per jaar van de auditcommissie op een doordeweekse dag.
 • Tijd nodig voor het onderhouden van contact met de achterban via bijeenkomsten of anderszins.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je aanmelden als kandidaat voor de ledenraad vanaf 15 december tot en met 20 februari 2022. Ga naar dit formulier en vul je gegevens in, upload je CV, motivatie en een pasfoto. Vervolgens word je kandidaatstelling getoetst door de Kiescommissie. De ledenraadverkiezing vindt plaats van 30 maart tot en met 10 april 2022.

Meer informatie

Heb je vragen over de functie? Stuur dan een e-mail naar kiescommissie.vk@rodekruis.nl.

Het Rode Kruis voor iedereen

Het Rode Kruis streeft naar zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de besturen waarbij onder andere diversiteit in gender, culturele achtergrond en leeftijd in ogenschouw wordt genomen.