Word vrijwilliger Doneer

Kandidaat Ledenraad: Expertzetel Vereniging en Vrijwilligerszaken (vrijwillig)

Geplaatst op: 27 december 2021
Locatie:
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Ledenraad? Is dat niet saai? Zeker niet! Sterker nog, het Rode Kruis kan niet zonder de ledenraad. De ledenraad is de stem van alle vrijwilligers, zij vertegenwoordigen de vrijwilligers uit het hele land. De ledenraad beslist over de strategie van het Rode Kruis en overlegt samen met het bestuur over diverse zaken.

Wil jij meebeslissen? Dan zoeken we jou! In 2022 vindt er voor een aantal zetels een nieuwe ledenraadverkiezing plaats. Wie weet is het nu jouw beurt om de vrijwilligers mede te vertegenwoordigen. Stel jezelf verkiesbaar en beslis mee! De ledenraad bepaalt uiteindelijk waar het Rode Kruis voor staat.

Kandidaat Ledenraad: Expertzetel Vereniging en Vrijwilligerszaken

Ter versterking van de ledenraad, zijn wij op zoek naar een: kandidaat Vereniging en Vrijwilligerszaken voor 12-20 uur per maand gedurende 4 jaar.

Wanneer jij je inzet als lid van de ledenraad voor de Vereniging en Vrijwilligerszaken gaat jouw aandacht onder andere uit naar het toezien en het waarborgen van de positie van de vrijwilligers en leden. Daarnaast denk je na over de bevordering van de verenigingsdemocratie en heb jij regelmatig contact met de directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement.

Algemeen

Om je kandidaat te kunnen stellen voor de ledenraad ben je minimaal 18 jaar of ouder op de dag van kandidaatstelling, lid van het Nederlandse Rode Kruis, geen lid van het districts- of verenigingsbestuur, geen lid van een commissie, geen adviseur van het verenigingsbestuur of werknemer van de vereniging, heb je affiniteit met de organisatie en ben je maatschappelijk betrokken bij het Rode Kruis. Daarnaast kun jij je vinden in onze grondbeginselen. De functie is geheel vrijwillig.

Verantwoordelijkheden/taken

• Heeft als speciaal aandachtgebied het functioneren van de governance van de vereniging.
• Heeft daarnaast als speciaal aandachtsgebied het toezien op de borging van de positie van leden.
• Het zich voorbereiden op en het bijwonen van de ledenraadsvergaderingen.
• Neemt (als toehoorder) deel aan andere relevante bijeenkomsten op landelijk en/of districtsniveau waaronder periodiek het DVO.
• Draagt bij aan de verbinding tussen leden (uitvoerende vrijwilligers als ook vrijwillige bestuursleden) en hun vertegenwoordigend orgaan (ledenraad).
• Draagt verantwoordelijkheid voor het gevraagd en ongevraagd informeren van de overige afgevaardigden in de ledenraad op zijn/haar expertise.
• Heeft periodiek contact met de directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement om op de hoogte te blijven van de actualiteit binnen het Rode Kruis en gedachten uit te wisselen ter bevordering van de verenigingsdemocratie1.

1 Onder verenigingsdemocratie wordt hier verstaan het (brede) vraagstuk van binding, participatie, invloed en interactieve communicatie binnen de Vereniging

• Initieert zo nodig actieve communicatie met de vrijwilligers/leden, via diverse kanalen waaronder social media.

Wat breng je mee?

• Strategisch werk- en denkniveau. (Minimaal hbo-niveau)
• Heeft, op het snijvlak van mens en organisatie, ruime ervaring binnen grote vrijwilligersorganisatie(s) of NGO’s en kent de specifieke aspecten van vrijwilligers/leden binnen een zich steeds verder professionaliserende organisatie.
• Is in staat genoemde ervaring en kennis actueel te houden bijvoorbeeld door een functie of netwerk binnen dit werkterrein.
• Heeft kennis van het Rode Kruis als (internationale) organisatie en betrekt dit in zijn/haar oordeelsvorming.

Tijdsbeslag

Enkele avonden en zaterdagen per jaar exclusief de voorbereidingstijd t.b.v. de ledenraadvergaderingen. Plus gemiddeld 1 x per maand bijwonen van overige overleggen.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je aanmelden als kandidaat voor de ledenraad vanaf 15 december tot en met 20 februari 2022. Ga naar dit formulier en vul je gegevens in, upload je CV, motivatie en een pasfoto. Vervolgens word je kandidaatstelling getoetst door de Kiescommissie. De ledenraadverkiezing vindt plaats van 30 maart tot en met 10 april 2022.

Meer informatie

Heb je vragen over de functie? Stuur dan een e-mail naar kiescommissie.vk@rodekruis.nl.

Het Rode Kruis voor iedereen

Het Rode Kruis streeft naar zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de besturen waarbij onder andere diversiteit in gender, culturele achtergrond en leeftijd in ogenschouw wordt genomen.