Word vrijwilliger Doneer

Kandidaat voor de Ledenraad, expertzetel Diversiteit en Inclusie

Locatie: Heel Nederland
Tijd: 0-4 uur per week
Type: Bestuursfunctie
Solliciteer nu

OVER DE LEDENRAAD

De Ledenraad beslist over de strategie van het Rode Kruis. Daarnaast stelt de Ledenraad de statuten vast, keurt de jaarrekening goed en benoemt het bestuur. De afgevaardigden in de Ledenraad worden voor vier jaar gekozen door de leden van het Nederlandse Rode Kruis. In 2024 zijn er weer verkiezingen.

OVER DE FUNCTIE

In deze zetel ben je specialist voor het thema Diversiteit en Inclusie. Hiervoor moet je aan het volgende profiel voldoen.

De ideale kandidaat…

ALGEMEEN

 • Is op de dag van kandidaatstelling 18 jaar of ouder.
 • Is lid van het Nederlandse Rode Kruis.
 • Is maatschappelijk betrokken en heeft aantoonbare affiniteit met het Nederlandse Rode Kruis en meer in het bijzonder met het district waarvoor kandidaat verkiesbaar is.
 • Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis.
 • Heeft ten minste HBO werk- en denkniveau

KENNIS EN ERVARING

 • Heeft aantoonbare actuele kennis van en/of ruime professionele ervaring met het opzetten of ontwikkelen van diversiteits- en inclusieprogramma’s.
 • Wordt algemeen gezien als deskundige op het gebied van diversiteit en inclusie
 • Is in staat genoemde kennis actueel te houden bijvoorbeeld door een functie of netwerk binnen dit werkterrein.
 • Heeft kennis van en inzicht in het Rode Kruis als (internationale) organisatie en betrekt dit in zijn oordeelsvorming.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Bereidt zich voor op werkzaamheden zoals het bijwonen van de ledenraadsvergaderingen en/of andere bijeenkomsten.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor het gevraagd en ongevraagd informeren van de overige afgevaardigden in de ledenraad op zijn of haar expertise.
 • Heeft regelmatig contact met vrijwilligers en beroepskrachten in de vereniging om op de hoogte te blijven van de actualiteit binnen het werkveld en het Rode Kruis.
 • Bevordert diversiteit en inclusie binnen het Rode Kruis door o.a. het delen van zijn of haar actuele kennis daarvan in het algemeen en door hierop gevraagd of ongevraagd te adviseren en reclameren.
 • Initieert zo nodig actieve communicatie met de achterban, via diverse kanalen, waaronder social media.

TIJDSBESLAG

 • Enkele avonden en zaterdagen per jaar

Door te klikken op de knop ‘Solliciteer nu’ kun je het aanmeldingsformulier invullen. Je motivatietekst wordt in de campagneperiode openbaar gemaakt. Wil je kandidaat zijn voor meerdere zetels, vul dan het formulier nog een keer in.