Word vrijwilliger Doneer

Kandidaat voor de Ledenraad, namens een district

Locatie: Heel Nederland
Tijd: 0-4 uur per week
Type: Bestuursfunctie
Solliciteer nu

OVER DE LEDENRAAD

De Ledenraad beslist over de strategie van het Rode Kruis. Daarnaast stelt de Ledenraad de statuten vast, keurt de jaarrekening goed en benoemt het bestuur. De afgevaardigden in de Ledenraad worden voor vier jaar gekozen door de leden van het Nederlandse Rode Kruis. In 2024 zijn er weer verkiezingen.

OVER DE FUNCTIE

In deze zetel vertegenwoordig je het district waarvoor je bent gekozen. In 2024 kun je je kandidaat stellen in de volgende districten: Groningen, Friesland, Drenthe, Twente, Gelderland, Flevoland, Haaglanden, Hollands Midden, Zeeland, Zuid-Limburg, Cariben. Hiervoor moet je aan het volgende profiel voldoen.

De ideale kandidaat…

ALGEMEEN

 • Is op de dag van kandidaatstelling 18 jaar of ouder.
 • Is lid van het Nederlandse Rode Kruis.
 • Is maatschappelijk betrokken en heeft aantoonbare affiniteit met het Nederlandse Rode Kruis en meer in het bijzonder met het district waarvoor kandidaat verkiesbaar is.
 • Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis.
 • Is geen lid van een districtsbestuur of van het verenigingsbestuur of van een internationaal gremium van het Rode Kruis of zegt toe afstand van deze functie te doen indien hij/zij gekozen is voor de ledenraad.
 • Heeft ten minste HBO werk- en denkniveau
 • Is bereid om met en mede namens andere afgevaardigden zitting te nemen in commissies, werkgroepen, etc. niet zijnde die genoemd in artikel 15 lid 4 van het huishoudelijk reglement.

KENNIS EN ERVARING

 • Heeft ruime kennis van en ervaring binnen het Nederlandse Rode Kruis, bijvoorbeeld binnen een afdelings- of districtsbestuur, een werkgroep of als coördinator van activiteiten, bij voorkeur opgedaan binnen het district waarvoor kandidaat beschikbaar is.
 • Heeft kennis en inzicht in de verenigingsdemocratie en is in staat om daaraan als lid van de ledenraad een bijdrage te leveren.
 • Heeft kennis van en inzicht in het Rode Kruis als (internationale) organisatie en betrekt dit in zijn/haar oordeelsvorming.
 • Heeft doordat hij/zij er onderdeel van is kennis van en inzicht in het district waarvoor hij/zij zich verkiesbaar heeft gesteld.
 • Is in staat om gevoelens onder de mensen te kunnen horen en om ontwikkelingen terug te kunnen leggen. Dit gebeurt in nauw contact met de in het district actieve vrijwilligers en beroepskrachten.
 • Heeft feeling met de in het district actieve vrijwilligers en beroepskrachten.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Bereidt zich voor op werkzaamheden zoals het bijwonen van de ledenraadsvergaderingen en/of andere bijeenkomsten.
 • Is in staat om bij vrijwilligers en beroepskrachten in het district op te halen en terug te geven wat er leeft, waar dingen goed gaan of beter kunnen, waar kansen liggen of zorgpunten zijn. Dit in overleg met de districtsvoorzitter en de districtsmanager.

TIJDSBESLAG

 • Enkele avonden en zaterdagen per jaar

Door te klikken op de knop ‘Solliciteer nu’ kun je het aanmeldingsformulier invullen. Je motivatietekst wordt in de campagneperiode openbaar gemaakt. Wil je kandidaat zijn voor meerdere zetels, vul dan het formulier nog een keer in.