Kandidaten voor de kiescommissie

Kandidaten voor de kiescommissie

Geplaatst op: 7 oktober 2019

Locatie: Heel Nederland, Heel Nederland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Kiescommissie

Voor de aankomende ledenraadverkiezingen in 2020 zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de kiescommissie. Deze commissieleden hebben een belangrijke rol. Ze selecteren namelijk in de komende maanden de kandidaten voor de ledenraadverkiezingen.

Wat doet de ledenraad ook alweer? Zoals waarschijnlijk bekend is het Rode Kruis een vereniging met een verenigingsbestuur. De ledenraad vertegenwoordigt de leden bij overleg met het bestuur en heeft bijvoorbeeld als taak de statuten vast te stellen, de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te benoemen. Ook beslist de ledenraad onder meer mee over de strategie.

De kiescommissie heeft op haar beurt dus weer de taak om kandidaten voor die belangrijke ledenraad te toetsen, voordat er een kieslijst gemaakt kan worden.

Dit zijn de taken en verantwoordelijkheden van de kiescommissie:

Wat betreft de selectie van kandidaten:

  • De commissie toetst de kandidaten aan de hand van het door de ledenraad vastgestelde profiel.
  • De commissie controleert het CV van de kandidaten (onder andere door contact met de door de kandidaten aangedragen referenties).
  • De commissie informeert de kandidaten over acceptatie dan wel afwijzing van hun kandidatuur. In geval van afwijzing is dat altijd onder opgaaf van redenen.
  • De commissie maakt de uiteindelijke kandidatenlijst bekend.

 

Wat betreft de verkiezingen:

  • De commissie ziet toe op het correcte verloop van de verkiezingen.
  • De commissie maakt de uitslagen van de verkiezingen bekend.
  • Bij tussentijdse vacatures bepaalt de kiescommissie de opvolger (conform het kiesreglement) of schrijft zo nodig tussentijdse verkiezingen uit.

 

De kiescommissie wordt voor een periode van vier jaar benoemd door het verenigingsbestuur.

Wil jij een mooie rol spelen bij de ledenraadverkiezingen? Meld je dan nu aan als kandidaat voor de kiescommissie. Je kan je trouwens alleen kandidaat stellen voor lid van de kiescommissie als je geen afgevaardigde en geen verenigingsbestuurder bent. Het tijdsbeslag zal in aanloop naar de ledenraadverkiezingen enkele uren per week bedragen.

Momenteel bestaat de kiescommissie uit drie (mannelijke) leden. Het verenigingsbestuur vindt een ‘diverse’ commissie belangrijk. Vrouwen worden daarom vooral gevraagd om zich kandidaat te stellen.

Heb je belangstelling?

Je kan je aanmelden door je motivatie en je CV te uploaden door op onderstaande rode button te klikken. De kandidaatstelling is geopend tot vrijdag 25 oktober 2019.

Op basis van onder meer regionale spreiding, ervaring en man/vrouw verdeling zal het verenigingsbestuur zijn keuze maken. De kandidaten worden hierover natuurlijk zo snel mogelijk geïnformeerd en zij zullen op de komende ledenraad aan de vereniging worden voorgesteld.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ard Ruiter via het telefoonnummer 06 13 36 71 91 of mail naar kiescommissie.vk@rodekruis.nl


Ard Ruiter via 06 13 36 71 91