Word vrijwilliger Doneer

Locatiecoördinator Gebouw-Facilitair (vrijwillig)

Geplaatst op: 14 juli 2021
Locatie: Leiden, Zuid-Holland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Coördineren, Facilitair, Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Het district Hollands Midden *) zoekt voor de locatie Leiden een

Locatiecoördinator Gebouw-Facilitair (vrijwillig)

Wat ga je doen?

Als Locatiecoördinator Gebouw-Facilitair overzie je alle activiteiten en werkzaamheden die gekoppeld zijn aan de locatie van het Rode Kruis Leiden aan de Apollolaan 1.
Locaties binnen het district hebben als primaire taken:

 • Verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van lokale hulpverlening en contacten met hulpvragers, volgens de strategie en richtlijnen van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) en het districtsbestuur.
 • Fungeren als platform voor informatie- en kennisdeling, het verhogen van de vaardigheden voor de hulpverlening door opleidingen, trainingen etc. te organiseren (ook voor derden).
 • Ontwikkelen en onderhouden van lokale netwerken met het oog op hulpverlening, samenwerking met relevante (keten)partners, doorverwijzing etc.
 • Signaleren van lokale noden / behoeften aan hulpverlening, koppelen aan landelijke strategie NRK.
 • Uitvoeren van lokaal vrijwilligersmanagement, met focus op werven, begeleiden, binden en boeien van vrijwilligers.
 • Lokale fondsenwerving in overleg met de districtsmanager en conform landelijke NRK richtlijnen.

Plaats in de organisatie

De hulpverlening van het Rode Kruis wordt georganiseerd door lokale eenheden, in samenwerking met het district en de stakeholders in het district. Het districtsbestuur monitort en faciliteert de hulpverlening binnen het district. De districtsmanager (DM) is operationeel verantwoordelijk en werkt daarom nauw samen met de locatiecoördinatoren. In Hollands Midden werken we met locatiecoördinatoren voor de portefeuilles Algemeen, Hulpverlening, Vrijwilligers, Opleidingen en Financiën. Binnen de locatie Leiden wordt er – vanwege de omvang van de locatie – ook gewerkt met een locatiecoördinator Gebouw-Facilitair.
Locatiecoördinatoren werken periodiek samen in districtsbrede werkgroepen, in het kader van gezamenlijke inzet van vrijwilligers en middelen, en leren van elkaar.

Taken Locatiecoördinator Gebouw-Facilitair

 • Beheer van het gebouw en de bijgebouwen.
 • Beheer technische installaties, ICT-apparatuur incl. software.
 • Verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van inventaris en voertuigen.
 • Onderhouds- en investeringsplannen opstellen, en op de uitvoering van die plannen toezien.
 • Is verantwoordelijk voor sleutelbeheer.
 • Verantwoordelijk voor veiligheidsbeleid in en rondom het gebouw, incl. cameratoezicht, alarmsysteem e.d.
 • Verantwoordelijk voor de planning en het gebruik van het gebouw en de zalen.
 • Aanspreekpunt schoonmakers en hovenier.

Profiel Locatiecoördinator Gebouw-Facilitair

 • Onderschrijft de grondbeginselen en de strategie van het Rode Kruis.
 • Heeft affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk; aantoonbare belangstelling en betrokkenheid.
 • Heeft affiniteit met wat technischer zaken, en met het aanvragen en beoordelen van offertes.
 • Met betrekking tot ICT wordt van de nieuwe coördinator beheer van de apparatuur verwacht (geen verdere ICT-kennis noodzakelijk).
 • Is communicatief vaardig, spreekt duidelijk verwachtingen uit t.a.v. wat moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie.
 • Beschikt over organisatorische vaardigheden en kan goed overzicht houden.
 • Kan goed samenwerken, heeft een brede blik en is besluitvaardig met inachtneming van districtsafspraken en het organisatiebelang van het NRK.

Het Nederlandse Rode Kruis biedt:

 • Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk.
 • De kans om met je team lokale Rode Kruis-activiteiten te initiëren en te coördineren.
 • Een aanbod van relevante opleidingen en trainingen om je te ontwikkelen.
 • Interessante werkervaring en doorgroeimogelijkheden.
 • Een plaats in het grootste humanitaire netwerk ter wereld.

Geïnteresseerd?

Volg je hart en reageer nu. Vertel meer over jezelf, je ervaring en motivatie. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Wil je reageren? Gebruik de knop “Solliciteer nu”, of geef je interesse en motivatie aan bij Rosa Kappe rkappebliek@redcross.nl.
Mensen met een migratieachtergrond worden in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan districtsmanager Merlijn Slothouber, 06-48412593.

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis, dat zijn we allemaal. Met elkaar zijn we een wereldwijd netwerk van mensen. Een collectief dat samenwerkt met een doel: mensen in nood helpen. Zonder vrijwilligers is het Rode Kruis nergens. Als vrijwilliger stá jij er wanneer dat nodig is, want in tijden van nood staat niemand alleen. Zie voor meer informatie over het Rode Kruis: https://www.rodekruis.nl/wat-doen-wij/hulp-in-nederland/.

*) Het Rode Kruis-district Hollands Midden is werkzaam in het gebied dat samenvalt met het werkterrein van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Zie hiervoor de kaart op https://www.vrhm.nl/organisatie/regiokaart/.

Solliciteer nu

Merlijn Slothouber via 06-48412593