Word vrijwilliger Doneer

Locatiecoördinator Opleidingen (vrijwillig)

Geplaatst op: 8 juli 2021
Locatie: Zuid-Holland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Coördineren, Opleidingen, Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Het district Hollands Midden *) zoekt voor de drie locaties Alphen aan den Rijn, Gouda en omstreken en Leiden

Locatiecoördinatoren Opleidingen (vrijwillig)

Voor elke locatie een eigen coördinator

Wat ga je doen?

Als Locatiecoördinator Opleidingen heb je een sleutelfunctie binnen alle lokale activiteiten van het Rode Kruis. Locaties binnen het district hebben als primaire taken:

 • verantwoordelijkheid voor de uitvoering van lokale hulpverlening en contacten met hulpvragers, volgens de strategie en richtlijnen van het Rode Kruis en het districtsbestuur.
 • fungeren als platform voor informatie- en kennisdeling, het verhogen van de vaardigheden voor de hulpverlening door opleidingen, trainingen etc. te organiseren (ook voor derden).
 • ontwikkelen en onderhouden van lokale netwerken met het oog op hulpverlening, samenwerking met relevante (keten)partners, doorverwijzing etc.
 • signaleren van lokale noden / behoeften aan hulpverlening, koppelen aan landelijke strategie NRK
 • uitvoering van lokaal vrijwilligersmanagement, met focus op werven, begeleiden, binden en boeien van vrijwilligers.
 • lokale fondsenwerving in overleg met de districtsmanager en conform landelijke NRK richtlijnen.

Plaats in de organisatie

De hulpverlening van het Rode Kruis wordt georganiseerd door lokale eenheden, in samenwerking met het district en de stakeholders in het district. Het districtsbestuur monitort en faciliteert de hulpverlening binnen het district. De districtsmanager (DM) is operationeel verantwoordelijk en werkt daarom nauw samen met de locatiecoördinatoren. In Hollands Midden werken we met locatiecoördinatoren voor de portefeuilles Algemeen, Hulpverlening, Vrijwilligers, Opleidingen en Financiën. Een locatiecoördinator werkt periodiek samen in districtsbrede werkgroepen in het kader van gezamenlijke inzet van vrijwilligers en middelen en leren van elkaar.

Taken Locatiecoördinator Opleidingen

 • Coördineert (een juiste uitvoering van) de diverse opleidingen van de locatie conform de richtlijnen van het NRK.
 • Zorgt voor een juiste match tussen vrijwilligers en opleidingen. Bewaakt kwaliteit, vervolgmogelijkheden etc. Stimuleert vrijwilligers om zich te ontwikkelen en kan hierin goed sturen op competentie en talentmanagement.
 • Heeft contact met opleiders en volgt ontwikkelingen op dit gebied.
 • Neemt deel aan locatie-overleg en het overleg binnen het district op het gebied van opleidingen.
 • Plant en organiseert lesavonden en regelt deze organisatie.

Profiel Locatiecoördinator Opleidingen

 • Onderschrijft de grondbeginselen en de strategie van het Rode Kruis.
 • Heeft affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk; aantoonbare belangstelling en betrokkenheid.
 • Beschikt over relevante kennis voor deze portefeuille.
 • Is communicatief vaardig, spreekt duidelijk verwachtingen uit t.a.v. wat moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie.
 • Kan goed samenwerken, heeft een brede blik en is besluitvaardig met inachtneming van districtsafspraken en het organisatiebelang van het NRK.
 • Beschikt over organisatorische vaardigheden en signaleert en deelt zorgen en kansen.
 • Is een verbinder van vrijwilligers binnen de locatie, weet anderen te inspireren en motiveren en straalt enthousiasme uit.
 • Is computervaardig en kan werken in de systemen van het Rode Kruis of is bereid zich hierin te ontwikkelen.
 • Kan (in samenwerking met de Locatiecoördinator Vrijwilligers) voortgangsgesprekken voeren met vrijwilligers.

Het Nederlandse Rode Kruis biedt:

 • Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk.
 • De kans om met je team lokale Rode Kruis-activiteiten te initiëren en te coördineren.
 • Een aanbod van relevante opleidingen en trainingen om je te ontwikkelen.
 • Interessante werkervaring en doorgroeimogelijkheden.
 • Een plaats in het grootste humanitaire netwerk ter wereld.

Geïnteresseerd?

Volg je hart en reageer nu. Vertel meer over jezelf, je ervaring en motivatie. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Wil je reageren? Geef je interesse en motivatie aan bij Rosa Kappe rkappebliek@redcross.nl of gebruik de knop “Solliciteer nu”.
Mensen met een migratieachtergrond worden in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan districtsmanager Merlijn Slothouber, 06-48412593.

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis, dat zijn we allemaal. Met elkaar zijn we een wereldwijd netwerk van mensen. Een collectief dat samenwerkt met een doel: mensen in nood helpen. Zonder vrijwilligers is het Rode Kruis nergens. Als vrijwilliger sta jij er wanneer dat nodig is, want in tijden van nood staat niemand alleen. Zie voor meer informatie over het Rode Kruis: https://www.rodekruis.nl/wat-doen-wij/hulp-in-nederland/.

*) Het Rode Kruis-district Hollands Midden is werkzaam in het gebied dat samenvalt met het werkterrein van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Zie hiervoor de kaart op https://www.vrhm.nl/organisatie/regiokaart/.