Locatiemanager Interne zaken in Weert (vrijwillig)

Locatiemanager Interne zaken in Weert (vrijwillig)

Geplaatst op: 26 november 2018

Locatie: Weert, Limburg
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Hulpverlening

Wij zijn….

De grootste vrijwilligersorganisatie, die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Samen met vele duizenden vrijwilligers zetten we ons in voor de Nederlandse samenleving. De omgeving van deze samenleving verandert steeds en het Rode Kruis verandert mee. District Noord- en Midden-Limburg wil deze vernieuwing krachtig inzetten en is op zoek naar vrijwilligers die dit samen met ons kunnen aanpakken.

 

Jij bent….

Een enthousiaste en motiverende persoonlijkheid, met oog en oor voor lokale maatschappelijke ontwikkelingen. Je neemt het initiatief en durft verantwoordelijkheid te nemen. Je bouwt graag in een veranderende organisatie en werkt daarin graag samen met andere ‘collega’ vrijwilligers. Jij handelt positief waarderend richting locatiecoördinatoren en vrijwilligers en durft daarin te spiegelen, te reflecteren en respectvolle feedback te geven.

Kortom: jij bent een echte People manager met een sterk probleemoplossend vermogen. Bovendien ben je woonachtig in de regio Weert.

 

 

Jij en de functie….

In de vrijwilligersfunctie Locatiemanager Interne zaken ben je verantwoordelijk voor vrijwilligersmanagement, het opleiden van vrijwilligers en voor alle facilitaire zaken; denk daarbij aan het accommodatiebeheer, voorraadbeheer, uitgifte materieel en het beschikbaar stellen van kleding.

Je stuurt de coördinatoren en vrijwilligers aan binnen Weert. Daarbij gaat het niet om inhoudelijke zaken. Je ziet toe op een goede samenwerking met alle betrokken partijen, zowel intern als extern. Je zorgt voor onderlinge, lokale verbinding o.a. door het organiseren van lokale (teambuildings)activiteiten voor de vrijwilligers. Je signaleert knelpunten, klachten of behoeften en je bent in staat gevoelige situaties adequaat en neutraal op te lossen. Je bent een klankbord en kan zo nodig een bemiddelende rol innemen. Je zit met de Locatiemanager Extern en de Locatiecoördinatoren regelmatig om de tafel en overlegt enkele malen per jaar samen met de andere Locatiemanagers intern en de portefeuillehouder in het districtsbestuur. Je werkt samen met het Districtsbedrijfsbureau; daartoe verzorg je de jaarlijkse budgetaanvragen en je stuurt facturen en declaraties ter uitbetaling naar hen door. Je legt hierover (samen met de locatiemanager ‘extern’) verantwoording af bij het districtsvoorzitter e/o Bedrijfsbureau

Je onderschrijft de strategische doelen, de zeven grondbeginselen en de gedragscode van het NRK.

Je besteedt 4 tot 8 uur per week aan deze werkzaamheden. Zo nodig volg je trainingen om de functie goed te kunnen uitvoeren.

 

Wij en wat wij bieden….

  • Een uitdagende vrijwilligersfunctie, waarin je veel vrijheid krijgt om jouw taken vorm te geven.
  • De mogelijkheid om trainingen te volgen om jouw talenten te ontwikkelen.
  • Goede ondersteuning van de portefeuillehouder, door moderne ICT-middelen,  en de beschikbaarheid van een toolbox.
  • Vergoeding van alle gemaakte kosten (zoals een prima reiskostenregeling).
  • Een verzekering gedurende het uitvoeren van je werk.

 

Heb je interesse?

Voor meer informatie over het Nederlandse Rode Kruis: www.rodekruis.nl.

Voor informatie over de vacature kun je terecht bij de coördinator vrijwilligersmanagement van het district Noord- en Midden-Limburg , Ivon Dorssers, tel. 06-46391546

Wil je direct reageren, stuur dan je motivatie en CV vóór 31 december 2018 naar
vrijwilligersmanagement.districtnml@rodekruis.nl


Ivon Dorssers via 06-46391546

 

Samen maken we een verschil