Word vrijwilliger Doneer

Manager Medische Dienst Vierdaagse

Locatie: Nijmegen, Nederland
Tijd: Flexibel inzetbaar
Type: Eerstehulpverlener, Gespecialiseerde medische ondersteuning
Solliciteer nu

De manager Medische Dienst (MMD) is voorafgaand aan de operationele week verantwoordelijk voor de voorbereiding van de sectie Medische Dienst (MD) in samenwerking met de Medisch Leider. Tijdens de operationele week is de MMD eindverantwoordelijk voor sectie MD, De MMD is verantwoordelijk voor het werven van alle functionarissen binnen de sectie MD. Aanstellingen van leidinggevenden (middenkader) MD geschiedt in overleg met projectleiding.

Competenties en kwaliteiten

 • Heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding verpleegkundige met een geldig BIG registratie met relevante en recente werkervaring.
 • Aantoonbare leidinggevende en coördinerende vaardigheden
 • Is in bezit van sociale vaardigheden en heeft voldoende communicatieve vaardigheden
 • Kan goed plannen en organiseren
 • Heeft affiniteit met het aansturen van vrijwilligers en ervaring met evenementenhulpverlening
 • Kan overzicht houden in complexe en hectische situaties
 • Kan improviseren en durft beslissingen te nemen
 • Relativeringsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Teamspeler
 • Flexibel en gemotiveerd
 • Kan onder stressomstandigheden werken
 • Is integer en heeft humor

Taken en verantwoordelijkheden

Kwaliteit van de hulpverlening

 • De MMD draagt bij aan de kwalitatieve en organisatorische voorbereiding van de operationele week en het voorbereiden van de inzet van de Medische Dienst
 • De MMD werkt volgens de geldende richtlijnen, protocollen en werkinstructies op het gebied van medische verzorging en veilig werken
 • De MMD is verantwoordelijk dat er wordt gewerkt volgens de geldende wettelijke voorwaarden en landelijke richtlijnen
 • De MMD coördineert, waar nodig, de ondersteuning aan een arts en verpleegkundige, zodat de kwaliteit verbetert.
 • De MMD weet op juiste manier ondersteuning te vragen bij Medische Leider en projectteam.

Leidinggeven en teamvorming

 • De MMD levert een positieve bijdrage aan de teamvorming en een goede sfeer binnen het MD-team.
 • De MMD is verantwoordelijk voor een goede werksfeer in de MD
 • De MMD beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om leiding / begeleiding te geven en kan daarbij schakelen tussen verschillende stijlen, afhankelijk van de behoefte.
 • De MMD informeert, waar nodig, de projectleider, operationeel leider, ML
 • De MMD is verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding (kwalitatief en organisatorisch) van de sectie MD van de operationele week en de bijbehorende documentatie (zoals draaiboeken en werkroosters).
 • De MMD is verantwoordelijk voor het (in overleg met het projectteam) werven, aanstellen, inzetten en aansturen van voldoende gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers MD
 • De MMD is verantwoordelijk voor de gehele inzet van de sectie MD tijdens de operationele week.
 • De MMD heeft een overzicht van de te gebruiken materialen, middelen.
 • De MMD is verantwoordelijk voor de nodige administratie en levert tijdig en op juiste manier de gevraagde informatie en evaluatie aan.
 • De MMD signaleert actief mogelijke problemen die de continuïteit van de hulpverlening beïnvloeden en neemt adequate maatregelen (anticiperen op hulpvraag, ad-hoc besluiten nemen, wijzigingen doorvoeren).
 • De MMD is samen met ML verantwoordelijk (iom coördinator inkoop) voor de bestellingen van de catering
 • De MMD lost eigen problemen zo veel mogelijk zelf op
 • De MMD is zelf verantwoordelijk om voldoende rust te nemen.

Houding en gedrag

 • De MMD laat iedereen in zijn waarde en brengt niemand in verlegenheid.
 • De MMD benadert iedereen op een open, eerlijke en duidelijke wijze.
 • De MMD weet zich in conflictsituaties te profileren als een onafhankelijke partij.
 • De MMD weegt belangen en verschillende zienswijzen tegen elkaar af.

Plaats in de organisatie
Sectie Medische dienst – maakt deel uit van het projectteam

Legt verantwoording af aan
Projectleider Vierdaagse

Stemt af met
Overige diensten, Medische Leider en Operationeel leider (OL)

Inzet tijdens

 • Gedurende één seizoen van voorbereiding tot evaluatie
 • Bij voorkeur aanwezig tijdens de voordetachering

Termijn van aanstelling
Per jaar aangesteld en geëvalueerd

Opleiding/ certificering

 • BIG-geregistreerde arts of verpleegkundige met recente werkervaring
 • Oranje Kruis-diploma / Rode Kruis-certificaat ‘uitgebreide EH’ is een pré
 • Certificaat Evenementenhulpverlening is een pré

Overig

 • Beschikking over mobiele telefoon en e-mailfaciliteiten
 • In bezit van rijbewijs en beschikking over een auto