Manager Shared Service Center Zuid-Limburg (vrijwillig)

Manager Shared Service Center Zuid-Limburg (vrijwillig)

Geplaatst op: 30 oktober 2018

Locatie: Zuid-Limburg, Limburg
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Coördinatie

Het Rode Kruis district Zuid-Limburg heeft, ingegeven door de ontwikkelingen binnen het werkgebied en de afdelingen en aansluitend bij het meerjarenplan van het Nederlands Rode Kruis, een 4-jaren plan opgesteld. In dit 4-jaren plan zijn de landelijke doelen vertaald naar ambities voor het district en de afdelingen. Het Shared Service Center (SSC) is een direct voortvloeisel van het 4-jaren plan en een belangrijke organisatorische ontwikkeling bij de realisatie van de beschreven ambities.

Primair is de doelstelling van het SSC het ondersteunen en faciliteren van alle afdelingen en het districtsbestuur met die activiteiten die de uitvoering van de operationele taken vergemakkelijken.

Jij bent….

Een echte verbinder en netwerker, die beroepskrachten en vrijwilligers kan motiveren, stimuleren en enthousiasmeren en daarnaast het Shared Service Center intern en extern vertegenwoordigt. Je passie ligt bij mensen, specifiek bij vrijwilligers. Je hebt management ervaring, bent communicatief sterk en resultaatgericht. Je wilt op vrijwillige basis gemiddeld 12 tot 16 uur per week hiervoor vrij maken. Bij voorkeur heb je een sterke affiniteit met Facilitair Management en woon je in Zuid-Limburg.

 

Jij en de functie….
Algemeen

De Manager Shared Service Center is verantwoordelijk voor het aansturen van het organisatieonderdeel Shared Service Center, inclusief het leveren van een beleidsbijdrage, de operationele planning en organisatie en de uitvoering van het personeelsbeleid.

 

Plaats in de organisatie

De Manager SSC is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie van het Shared Service Center en rapporteert aan de Vrijwilligersmanager Zuid-Limburg.

 

 

 

Competentieprofiel

  
MotivatieAmbitie, verantwoordelijkheidsgevoel, prestatiemotivatie en commitment,
Kennis en kundeAccuratesse, , probleemanalyse, analytisch vermogen en plannen en organiseren,
PersoonskenmerkenProactief, flexibel, zelfvertrouwen, integriteit, resultaatgericht, sensitief, initiatiefrijk, innovatief en creatief
Persoonlijke effectiviteitAssertiviteit en zelfsturing
CommunicatieSchriftelijke en mondelinge communicatie, inspirerende communicator
Contactuele / sociale vaardighedenSamenwerken, oplossingsgericht, sensitief
Commerciële vaardighedenKlantgericht, dienstverlenend, omgevingsbewustzijn
WerkhoudingGeen 9 tot 5 mentaliteit

 

Taakonderdelen en verantwoordelijkheden

Beleidsvorming; levert, als leidinggevende, een bijdrage aan het beleid en de ontwikkeling van instrumenten op  aandachtsgebieden van het SSC, volgt relevante ontwikkelingen daartoe, stelt notities en rapportages op ten behoeve van het beleidsproces, evalueert (nieuw) beleid en initieert een betere implementatie, bijstelling en uitvoering van het huidige beleid.

Leidinggeven;  Geeft leiding, als eindverantwoordelijke voor het team, aan medewerkers binnen het team, bevordert de persoonlijke kwaliteit, effectiviteit en motivatie van teamleden, ziet toe op het realiseren van voldoende kwaliteit en voortgang, lost eventuele knelpunten op.

Uitvoering; Voert, indien van toepassing, werkzaamheden uit zoals deze door leden van het team worden verricht.

Speelveld:

 • Is zich bewust van de onderlinge belangen binnen het district (districtsbestuur, afdelingen en gebruikers) en neem deze belangen mee in de bedrijfsvoering van het SSC;
 • Fungeert als schakel tussen alle processen ten behoeve van de gebruikers;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van gebruikers en eigen interne organisatie op tactisch en strategisch niveau met als resultaat een continue optimalisatie van de dienstverlening die aansluit op de gebruikersvraag;
 • Verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en performance van het SSC en het sturen op verbetering hiervan middels het initiëren en implementeren van innovatieve oplossingen;
 • Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op verschillende projecten met het uitgangspunt dat de kwaliteit van dienstverlening overeen komt met de doelstellingen van het SSC ;
 • Verantwoordelijk voor het actief ondersteunen, stimuleren en coachen van medewerkers SSC, zowel inhoudelijk als op beleidsmatig niveau;
 • Verantwoordelijk voor de financiële verantwoording over reguliere en niet reguliere uitgaven in relatie tot uitputting van budget en bevoegdheden;
 • Verantwoordelijk voor het periodiek aanleveren van management rapportages volgens vooraf overeengekomen afspraken;

 

Kennis en ervaring

 • Beschikt over een diploma op HBO niveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als account / operationeel manager (ervaring op het gebied van business development, accountmanagement, relatiebeheer of Facilitair Management);
 • Bewezen commercieel ondernemerschap en tevens operationeel management;
 • Beschikt over bedrijfskundig en financieel inzicht;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

 

Wij zijn….

De grootste vrijwilligersorganisatie die wereldwijd (nood-)hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Samen met vele duizenden vrijwilligers zetten we ons in voor de Nederlandse samenleving. De omgeving van deze samenleving verandert steeds en het Rode Kruis verandert mee. Het district Zuid-Limburg wil deze vernieuwing krachtig inzetten en is op zoek naar vrijwilligers die dit samen met ons kunnen aanpakken.

 

Wij en wat wij bieden….

 • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om het Shared Service Center binnen het district te leiden.
 • Een enthousiast team van collega’s in het district en andere districten van het Nederlandse Rode kruis.
 • Vergoeding gemaakte kosten en kilometers.
 • Cursussen en/of trainingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie.

Interesse….

Voor meer informatie over het Rode Kruis: www.rodekruis.nl.
Voor informatie over de vacature kun je terecht bij Frans Gorissen, Vrijwilligersmanager van het district Zuid-Limburg, tel.: 06-21185065. Wil je direct reageren, stuur dan je motivatie en cv voor 1 november 2018 naar  fgorissen@redcross.nl


Frans Gorissen via 06-21185065

 

Samen maken we een verschil