Medewerker Opleidingen voor publiek/scholen (vrijwilliger)

Medewerker Opleidingen voor publiek/scholen (vrijwilliger)

Geplaatst op: 26 juni 2019

Locatie: Arnhem, Gelderland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Trainen / opleiden

Vrijwillige Medewerker Opleidingen voor publiek/scholen

In Nederland heeft slechts 20% van alle inwoners een EHBO diploma. Bij een klein ongeval in en om huis wordt vaak voor niets de ambulance gebeld, of nog erger, door niet handelen gaan mensenlevens verloren.
Het Rode Kruis heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk mensen jong en oud enige kennis van EHBO bij te brengen. Dat wil het Rode Kruis in Arnhem ook doen op scholen en voor bijzondere doelgroepen (zoals laag inkomensniveau)

Verantwoordelijkheden
• Onderhoudt contact en overlegt met de coördinator.
• Onderhoudt contact met de docenten
• Legt contacten met scholen en bijzondere doelgroepen
• Onderhoudt contacten met de LOTUS-vereniging
• Maakt samen met de coördinator jaarlijks een begroting
• Draagt zorg voor gekwalificeerde docenten voor de cursussen
• Houdt digitaal de competenties van de cursisten bij
• Regelt randvoorwaarden voor de cursussen

Profiel algemeen
• Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit;
• Kan plannen en organiseren
• Is oplossingsgericht in denken en handelen
• Kan informatie helder overbrengen
• Is communicatief vaardig en legt makkelijk contact met de doelgroep
• Beschikt over sociale vaardigheden
• Kan projectmatig werken

U hoeft het niet alleen te doen. U wordt ondersteund door:

• Coördinator externe opleidingen
• Beroepsondersteuning
• Facilitaire ondersteuning

Plaats in de organisatie:
• Werkt onder verantwoordelijkheid van de coördinator opleidingen extern
• Heeft direct contact met bestuur/afdelingsmanager

Wat bieden wij:
• Een interessante en afwisselende vrijwillige functie
• Contacten met scholen en organisaties
• Meewerken aan een zelfredzame samenleving
• Werkelijk gemaakte kosten/reiskosten volgens afspraak worden vergoed
• Verzekering tijdens het vrijwilligerswerk

Meer informatie

Voor meer informatie over het Rode Kruis zie www.rodekruis.nl
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margareth Bouwmeister  mbouwmeister@redcross.nl of solliciteer direct via de button.