Word vrijwilliger Doneer

Medewerkers Team Collegiale Ondersteuning (Vrijwillig)

Geplaatst op 21 februari 2023
Locatie: Dordrecht, Nederland
Tijd: 0-4 uur per week
Type: Gespecialiseerde medische ondersteuning
Solliciteer nu

Tijdens een inzet kunnen Rode Kruisers worden geconfronteerd met ingrijpende situaties. Denk bijvoorbeeld aan het reanimeren van een kind of het overlijden van een hulpvrager. Dit kan mentaal heftige gevolgen veroorzaken, die zowel op het werk als thuis van invloed kunnen zijn. Wil jij je graag hard maken voor de mentale gezondheid van onze vrijwilligers, zodat zij zich met plezier kunnen blijven inzetten voor het Rode Kruis? Dan ben jij de vrijwilliger voor het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) die wij zoeken!

Wat kan het Rode Kruis jou bieden?

Vrijwillig is niet vrijblijvend, naast dat wij straks onze verwachtingen uitspreken zie je hieronder wat wij te bieden hebben:

 • De mogelijkheid om maatschappelijk betekenisvol te zijn en een grote verantwoordelijkheid te dragen.
 • De mogelijkheid om mee te denken en mee te werken aan een emotioneel veilige werkomgeving voor Rode Kruis hulpverleners en het opbouwen van en verdere professionalisering van het team collegiale opvang.
 • Wij geloven erin dat het belangrijk is jezelf te blijven ontwikkelen. Daarom bieden we je talloze opleidingen en trainingen aan, met officiële certificaten;Je kunt doorgroeien binnen het Rode Kruis; zowel persoonlijk als onderdeel van een (project)team.
 • Je maakt deel uit van werkgroepen en kunt je ervaring bij het Rode Kruis gebruiken op je cv.
 • Wij vergoeden je reiskosten en onkosten.
 • Je wordt onderdeel van een hecht en betrokken team waarin het ‘samen doen’ een belangrijke plek inneemt.
 • Een sociale en warme omgeving met een groot vrijwilligersnetwerk.
 • Naast zingevend werk, is er ook tijd voor ontspanning! We organiseren regelmatig leuke evenementen en borrels waarbij plezier voorop staat.

Wie ben jij?

Als je onderdeel bent van het Team Collegiale Ondersteuning, is het belangrijk dat je al vrijwilliger bent en integer omgaat met de hulpvragen die jouw team ontvangt. Daarbij kan je goed luisteren en beschik je over een empathisch vermogen en technieken om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken. Hierbij sta je ook open om trainingen en workshops te volgen om de kennis up to date te houden. Ook is het van belang dat je:

 • Bekend bent met collegiale ondersteuning of je bereid daarin te verdiepen.
 • Bij voorkeur een professionele achtergrond als hulpverlener (verpleegkundige, maatschappelijk werker).
 • Bereid bent om eigen handelen te evalueren en kunt goed reflecteren.
 • Toegankelijk bent en openstaan voor de diversiteit van onze vrijwilligers.

Wat ga je doen?

Bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis kunnen vrijwilligers geconfronteerd worden met heftige en/of ingrijpende gebeurtenissen. Om de gevolgen hiervan, zowel voor het werk als privé, te beperken wordt er een Team Collegiale Ondersteuning (TCO) opgericht. Dit team ondersteunt de mentale gezondheid van vrijwilligers door het bieden van peer-to-peer support, een luisterend oor en het voeren van gesprekken en adviseert de hulpvrager eventueel verdere professionele zorg te zoeken.Jij wordt onderdeel van dit team. Daarbij bied je, op verzoek, kortdurende ondersteuning en nazorg aan je collega’s nadat zij een heftige of ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt tijdens hun inzet voor het Rode Kruis. Daarnaast ga je:

 • Adequate psychosociale ondersteuning aanbieden aan Rode Kruis hulpverleners d.m.v. van gesprekken, begeleiding en voorlichting. Echter, je kent de grenzen van je rol en weet wanneer je moet doorverwijzen.
 • Advies geven aan de Rode Kruis hulpverleners en verwijst indien nodig door naar Antares, MIND-Korrelatie, bedrijfsmaatschappelijk werk, huisarts of het Instituut voor Psychotrauma (IVP).
 • Vertrouwelijk om met de informatie die je wordt toevertrouwd.

Achtergrondinformatie

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. Het Rode Kruis handelt vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het adresseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar ondersteunende rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

Geïnteresseerd?

Volg je hart en reageer nu door op de sollicitatieknop te drukken. Vertel meer over jezelf, je ervaring en motivatie. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.