Penningmeester afdeling Harderwijk (vrijwillig)

Penningmeester afdeling Harderwijk (vrijwillig)

Geplaatst op: 23 juli 2019

Locatie: Harderwijk, Gelderland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Het bestuur is het kloppend hart van de afdeling. Als lid van het Dagelijks Bestuur bepaal jij mede het beleid voor de komende jaren en welke activiteiten de afdeling gaat uitvoeren. Natuurlijk ligt jouw focus met name op de betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de financiële administratie. Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij jou!
Kijk op ons Youtubekanaal voor een filmpje over vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis!

Wat ga je doen?
• Je bewaakt de financiën en houdt de boekhouding van de afdeling bij in Exact Online
• Je verzorgt tussentijdse financiële verslaglegging
• Je stelt werkplan/begroting en jaarrekening van de afdeling op juiste, volledige en tijdige wijze op in nauw overleg met de overige bestuursleden/coördinatoren.
• Je onderhoudt contact met de penningmeester van het district

Wie ben jij?
• Je hebt kennis van en ervaring met Exact online en MS office
• Je hebt sterk cijfermatig inzicht en een analytisch vermogen
• Je bent een teamplayer die ook zelfstandig en nauwkeurig kan werken

Wij bieden jou
Een kans om jouw bestuurlijke ervaringen en je netwerk uit te breiden en je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor de samenleving. Je krijgt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en je reis- en onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerd?
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar ons toe.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met René Mebius, telefoon 06 – 2241 5695. Je kunt natuurlijk ook kijken op www.rodekruis.nl

 • Geeft richting en sturing aan de afdeling op financieel vlak
 • Stelt werkplan/begroting en jaarrapportage van de afdeling op juiste, volledige en tijdige wijze op in nauw overleg met de overige bestuursleden en toetst en bewaakt deze
 • Is verantwoordelijke voor de boekhouding in Exact Online
 • Is verantwoordelijk voor (uitvoering van) de financiële administratie, betalingen, facturatie
 • Is verantwoordelijk voor de activa van de afdeling
 • Is op de hoogte van lokale- en overheidsfinancieringsbronnen
 • Verzorgt tussentijdse financiële verslaglegging
 • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en woont 10 x per jaar een vergadering bij.

 

Persoonlijke vaardigheden/kennis:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Onderschrijft de grondbeginselen en het beleid van het Rode Kruis en draagt deze uit
 • Beschikt over bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en kan financiële kwesties uitleggen
 • Heeft kennis van het opstellen van een begroting, meerjarenplanning en een financieel jaarverslag
 • Kan voorstellen beoordelen op financiële haalbaarheid;
 • Communicatief vaardig, ondernemend, innovatief en, betrouwbaar
 • Kan uitstekend samenwerken en draagt positief bij aan een gezamenlijk resultaat

 

Wij bieden:

 • Een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen,
 • Een kans om uw (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving,
 • Reis- en onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering.

 

Wij komen graag in contact met een geschikte kandidaat. Daarvoor kunt u mailen naar hrouwhorst@rodekruis.nl of bellen met Henny Rouwhorst-Arends, tel. 06-81271740

 


Henny Rouwhorst-Arends, tel. 06-81271740