Penningmeester district Zeeland

Penningmeester district Zeeland

Geplaatst op: 3 mei 2018

Locatie: Zeeland, Zeeland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Cor Bos via 06 10501748

Solliciteer nu

Uitdagend & zinvol besturen

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Bent u de “hands-on” bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en coördineren? Kunt u beleid maken en uitvoeren, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Bent u een daadkrachtige begeleider/ondersteuner die op vrijwillige basis  4 tot 6 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken?

In Nederland zijn maar liefst 30.000 vrijwilligers actief in hun eigen woonplaats of regio. Voor het district Zeeland, met circa 750 enthousiaste vrijwilligers verdeeld over 7 afdelingen, zijn wij op zoek naar een:

Penningmeester

Plaats in de organisatie:

Het districtsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van activiteiten in het district Zeeland en zet het beleid voor het komende jaar uit conform de landelijke strategie. Het districtsbestuur legt verantwoording af aan het landelijk bestuur van het Nederlandse Rode Kruis.

Werkzaamheden:

 • Lid van het dagelijks Bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester)
 • Geeft mede richting en sturing aan het district
 • Stelt in nauw overleg met de overige bestuursleden periodiek het Werkplan en de Begroting op en draagt zorg voor de tijdige indiening bij het district
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de boekhouding in Exact Online, voor betalingen en facturatie
 • Is eindverantwoordelijk voor de financiën, de financiële positie en de financiële administratie
 • Is op de hoogte van lokale- en overheidsfinancieringsbronnen
 • Verzorgt tussentijdse financiële verslaglegging

 

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Onderschrijft de grondbeginselen en het beleid van het Rode Kruis en draagt deze uit
 • Beschikt over bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en kan financiële kwestie uitleggen
 • Heeft kennis van het opstellen van een begroting, meerjarenplanning en een

financieel jaarverslag

Kan voorstellen beoordelen op financiële haalbaarheid;

 • Kennis van  het werken in EXACT-online of bereid dit aan te leren;
 • Is communicatief vaardig, ondernemend, innovatief en, betrouwbaar
 • Kan uitstekend samenwerken en draagt positief bij aan een gezamenlijk resultaat

 

Wij bieden: 

Een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen,  een kans om uw (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving. Bij het Rode Kruis bieden wij aan onze vrijwilligers een reis- en onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering.

Reacties:

Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij de manager van het district Zeeland, Cor Bos. Telefoon 06 10501748. Wanneer u wenst te solliciteren dan kunt u uw brief voor 15 juni 2018 per mail zenden aan Cbos@redcross.nl

Solliciteer nu

Cor Bos via 06 10501748

Samen maken we een verschil