Penningmeester Haarlem en Zandvoort (m/v vrijwilliger)

Penningmeester Haarlem en Zandvoort (m/v vrijwilliger)

Geplaatst op: 21 april 2020

Locatie: Haarlem, Noord-Holland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Nederlandse Rode Kruis voor. We proberen de gevolgen van noodsituaties te verminderen, de zelfredzaamheid van mensen te versterken en het respect en de hulpbereidheid in onze samenleving te vergroten. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp,  Eerste Hulp onderwijs en Goed Voorbereid activiteiten. In Nederland worden de lokale en regionale activiteiten van het Rode Kruis georganiseerd  door 202 afdelingen binnen 24 districten.
We werken vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Voor de afdelingen Haarlem en Zandvoort binnen het district Kennemerland zoeken we een
Penningmeester
die op vrijwillige basis gemiddeld 4 per week vrij wil maken
om hulp aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken.
De afdelingen Haarlem en Zandvoort gaan per 1 januari 2021 verder als één bestuurlijke en operationele afdeling. Voor deze gezamenlijk afdeling zoeken wij per direct een penningmeester die tevens het fusietraject mede wil begeleiden.
Wat ga je doen
• Het begeleiden van het fusietraject en de integratie van de boekhouding van Zandvoort en Haarlem.
• In nauwe samenwerking met de boekhouder ervoor zorgen dat er samen met de overige bestuursleden en coördinatoren een begroting, voortgangsrapport en jaarrekening worden opgesteld, en ervoor zorgen dat het werkplan wordt uitgevoerd of – indien nodig – wordt aangepast
• Er met de boekhouder voor zorgen dat alle voor de accountantscontrole benodigde stukken verzameld worden in een Balansmap
• Toezicht houden op het beheer van de activa en het vermogen binnen de afdeling.
• Contact onderhouden met de Districtspenningmeester en de Penningmeesters van de andere afdelingen binnen het district (IJmond en de Haarlemmermeer)
• Meewerken aan verbeteringen t.a.v. de efficiency en effectiviteit van de administratieve processen binnen het district
• Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Finance & Control binnen het Rode Kruis.
• Deelname aan het (tweejaarlijkse) landelijke penningmeester overleg en het Penningmeesteroverleg binnen het District
Wij zoeken iemand die
• Deskundig is op zijn vakgebied
• Communicatief vaardig is, zowel in woord als geschrift
• Een teamspeler is en in staat is om mensen met elkaar te verbinden
• Beleidsmatig inzicht heeft
• Veranderingsprocessen kan begeleiden
• Van onbesproken gedrag is en (op onze kosten) een Verklaring Omtrent Gedrag wil aanvragen
Wij bieden
Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om de samenwerking binnen het district mede vorm te geven. Je werkt in een enthousiast team van collega bestuursleden en rapporteert tevens aan de penningmeester van het district. Het Rode Kruis vergoedt gemaakte onkosten en zorgt dat je tijdens uitvoering van je werkzaamheden verzekerd bent. Ook verzorgt het Rode Kruis cursussen en/of trainingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie.
Interesse
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een motivatiemail met cv naar Nynke Smit- Berendsen via vacatures.kennemerland@rodekruis.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Tuijn, penningmeester van het district : h.tuijn@rodekruis.nl 
Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv  of volg ons op Facebook (Facebook.com/rodekruis) en Twitter (Twitter.com/rodekruis).

Henk Tuijn, penningmeester van het district : h.tuijn@rodekruis.nl

 


Vacatures tags