Penningmeester m/v Schouwen-Duiveland

Penningmeester m/v Schouwen-Duiveland

Geplaatst op: 9 maart 2020

Locatie: Schouwen-Duiveland, Zeeland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: bestuursfunctie

Afdeling Schouwen-Duiveland

Op Schouwen-Duiveland organiseren we het AED netwerk Schouwen-Duiveland, de ondersteuning bij evenementen en inzet bij calamiteiten. We doen dit met ruim 100 vrijwilligers vanuit onze locaties in Haamstede en Bruinisse.
In verband met het reglementaire aftreden van enkele bestuursleden eind 2020 zijn we op zoek naar een:

Penningmeester M/V

We zoeken mensen die:

  • Affiniteit hebben met de activiteiten van het Rode Kruis
  • Voldoende tijd beschikbaar hebben (ongeveer 8 vergaderingen per jaar)
  • Het leuk vinden deel uit te maken van een betrokken bestuur maar ook zelfstandig een klus kunnen doen
  • Bereid zijn zich in te werken in een organisatie die lokaal, landelijk en wereldwijd actief is
  • Zo mogelijk beschikken over een relevant netwerk

 

Als Penningmeester verzorgt u:

  • Betalingen verricht, inkomsten en uitgaven boekt en met behulp van vaste formats de jaarrekening en begroting opstelt
  • De financiële continuïteit van de afdeling helpt te bewaken

 

Wij bieden

Wij bieden Een boeiende en onbezoldigde bestuursfunctie in een bestuur met enthousiaste collega’s.

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het Rode Kruis zie www.rodekruis.nl en www.rodekruis.nl/zeeland

Heb je belangstelling voor de functie van secretaris of penningmeester? Stuur dan vóór 1 maart een korte motivatiemail met CV naar paarnoudse@rodekruis.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Aarnoudse, wnd. voorzitter via 06- 22 92 96 73, of Jeffrey van Doorenmalen, via 06- 24 50 08 111


06- 24 50 81 11

 


Vacatures tags