Penningmeester (vrijwillig)

Penningmeester (vrijwillig)

Geplaatst op: 8 februari 2021

Locatie: Haarlemmermeer, Noord-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Vrijwilliger

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor.
We proberen de gevolgen van noodsituaties te verminderen,
de zelfredzaamheid van mensen te versterken
en het respect en de
hulpbereidheid in onze samenleving te vergroten.
Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp,
Evenementenhulp, Eerste Hulp onderwijs en Goed Voorbereid activiteiten.
In Nederland worden de lokale en regionale activiteiten van het Rode Kruis georganiseerd
door 202 afdelingen binnen 24 districten.
Op dit moment verlenen we hulp bij COVID-19 inzetten,
zoals het vervoeren van patiënten en ondersteuning bij zorginstellingen.
We werken vanuit onze zeven grondbeginselen:
menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit,
onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Binnen het district Kennemerland zoekt afdeling Haarlemmermeer een:

           Penningmeester (m/v vrijwilliger)

die op vrijwillige basis gemiddeld 8 uur per week vrij wil maken om hulp aan mensen in nood of in een
kwetsbare situatie mogelijk te maken.

Wat ga je doen
• (Eind-)verantwoordelijkheid en uitvoering van de dagelijkse financiële administratie (inclusief inen
uitgaande correspondentie, inboeken van inkomende en uitgaande facturen, BTW aangiftes,
betalingen) in Exact Online
• Communicatie met de diverse coördinatoren binnen de afdeling t.b.v. de dagelijkse financiële
administratie
• Een begroting, voortgangsrapportages en jaarrekening voorbereiden, uitvoeren en finaliseren, in
samenwerking met de overige bestuursleden en coördinatoren.
• Ervoor zorgdragen dat het werkplan wordt uitgevoerd of – indien nodig – wordt aangepast
• Deelname aan de afdelingsbestuursvergaderingen (maandelijks)
• Contact onderhouden en deelname aan overleggen met de Districtspenningmeester en de
Penningmeesters van de andere afdelingen binnen het district (IJmond en Zuid-
Kennemerland)
• Naast de primaire verantwoordelijkheid met betrekking tot financiën kan een actieve bijdrage
(als portefeuille-houder) binnen het bestuur worden verwacht op één of meerdere andere
aandachtsgebieden.

Wij zoeken iemand die
• Ervaring met en kennis van financiële systemen (bij voorkeur Exact Online)
• Bereidt is om de volgende financiële administratie (inclusief inboeken en rapportage) te verzorgen
• Kennis van opstellen van begrotingen, meerjarenplanning, BTW aangiftes en financiële jaarverslagen
• Bestuurlijke / toezichthoudende kwaliteiten en inzicht heeft
• Communicatief vaardig is, zowel in woord als geschrift
• Een teamspeler is en in staat is om mensen met elkaar te verbinden

Wij bieden
Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je je talent kan inzetten en veel voldoening kan halen door het
mede mogelijk maken van hulp aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie. Je werkt in een enthousiast
team van collega-bestuursleden en rapporteert tevens aan de penningmeester van het district. Het Rode
Kruis vergoedt gemaakte onkosten en zorgt dat je tijdens uitvoering van je werkzaamheden verzekerd bent

Hebben we je enthousiast kunnen maken?
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een motivatiemail met cv naar Anja Posthuma de Boer,
coördinator Vrijwilligersmanagement: vacatures.kennemerland@redcross.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Tuijn, penningmeester van het district: h.tuijn@rodekruis.nl
of de voorzitter van de afdeling Haarlemmermeer, Roger Legtenberg: rlegtenberg@rodekruis.nl.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl
en www.rodekruis.tv
of volg ons op Facebook (Facebook.com/rodekruis) en Twitter (Twitter.com/rodekruis).


 


Vacatures tags