Bestuurslid Noodhulp RR

Bestuurslid Noodhulp RR

Geplaatst op: 18 april 2019

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.
We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Het district Rotterdam-Rijnmond, waar rondom 850 vrijwilligers actief zijn, bestaat uit de afdelingen Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Nieuwe Waterweg-Noord en Voorne Putten. Voor het districtsbestuur Rotterdam-Rijnmond zijn wij op zoek naar een:

Portefeuillehouder Noodhulp
10 uur per week (vrijwilligersfunctie)

De uitdaging
Ben je thuis in het veiligheidsdomein, werk je bij één van de hulpdiensten of aanpalende terreinen, of ben je hier als vrijwilliger actief? Volg je de ontwikkelingen op dit terrein en heb je een beeld van de manier waarop het Rode Kruis zich als Noodhulporganisatie nog beter kan manifesteren in Rotterdam-Rijnmond? Je hebt visie, een overall view, en koppelt deze graag terug aan de mensen die hier uitvoering aan geven? Dan ben je welkom als bestuurslid Noodhulp van het district Rotterdam-Rijnmond, één van de 25 districten van het Rode Kruis.

De functie
Als bestuurslid Noodhulp maak je deel uit van het districtsbestuur. Het collegiaal bestuur bestaat uit acht leden en waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Het bestuur geeft invulling aan de strategie van het Rode Kruis. De portefeuille Noodhulp is enorm in ontwikkeling, wat maakt dat er grote uitdagingen en kansen liggen, zowel binnen het Rode Kruis, als daarbuiten. Vanuit jouw bestuurlijke functie zoek je aansluiting bij de Rode Kruis afdelingen en externe organisaties in het district. Je draagt visie uit, inspireert, motiveert en schept kaders om Noodhulp binnen onze regio verder te ontwikkelen.

Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een tijdsinvestering van ca. 8-10 uur per week. Bij deze taak word je door verschillende beroepskrachten en vrijwilligers ondersteund.

Wat ga je doen?

 • Is binnen de veiligheidsregio aanspreekpunt op bestuurlijk niveau voor lokale overheden als het gaat om o.a. het noodhulpteam, bevolkingszorg en evenementenhulp;
 • Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van Noodhulp overeenkomstig de kaderstelling Noodhulp: Evenementenhulp, Bevolkingszorg, Verbindingsdienst en Tracing/restoring family links;
 • Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op bovenstaande activiteiten.
 • Ziet toe en stuurt op de kwaliteit van uitvoering van taken/activiteiten en draagt zorg voor uniforme werkwijzen en protocollen;
 • Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor deze portefeuille;
 • Informeert het districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen en legt waar nodig verantwoording af.

Wat vragen wij?

 • Onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis
 • Onderschrijft de door de vereniging geformuleerde normen en waarden en strategische beslissingen en doelstellingen en is in staat deze uit te voeren;
 • Heeft bestuurlijke ervaring;
 • Is accuraat, planmatig en ontplooit zelfstandig initiatieven op het gebied van Noodhulp
 • Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van Noodhulp;
 • Is in staat over de grenzen heen te kijken, zowel die van het district als die van de kerntaak;
 • Heeft gevoel voor veranderende organisaties en beschikt over overtuigingskracht;
 • Kan goed werken in teamverband en is een echte netwerker;
 • Is in staat mensen te verbinden;
 • Heeft ervaring in bestuurlijke functies;
 • Kan zijn weg vinden in complexe organisaties;
 • Communiceert helder in woord en geschrift en weet anderen te enthousiasmeren;
 • (werk)ervaring bij een vrijwilligersorganisatie is een pré;
 • Bij voorkeur woonachtig zijn binnen het district Rotterdam-Rijnmond.

Wat bieden wij?

 • Boeiend en uitdagend vrijwilligerswerk en de kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen;
 • Een vrijwilligersverzekering en een goede regeling voor onkostenvergoeding

Interesse?
Lijkt deze uitdagende functie je wat? Stuur dan je CV en motivatie gericht aan vrijwilligersmanager Christie Blijden, cblijden@redcross.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen via 06-13389191.

Meer informatie over het Nederlandse Rode Kruis vind je op www.rodekruis.nl.