Secretaris (m/v, vrijwillig)

Geplaatst op: 15 juli 2020

Locatie: Sittard, Limburg
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Coordineren

De afdeling Sittard e.o. van het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een secretaris (m/v, vrijwillig)

Het Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat.

We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Voor de afdeling Sittard e.o. zijn we op zoek naar een Secretaris die op vrijwillige basis gemiddeld 3 – 6 uur per week vrij wil maken om beleid te faciliteren en om hulp aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken

Wat ga je doen

 • Je bent lid van het dagelijks Bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) en je hebt een bewakende rol in onder andere de planning
 • Je ondersteunt en vervangt de voorzitter in voorkomende gevallen en in overlegsituaties
 • Je initieert en coördineert samen met de overige bestuursleden de opstelling van het jarenplan en bewaakt tijdige indiening van het plan, de begroting en jaarrekening van de afdeling bij het district
 • Je coördineert de inkomende- en uitgaande formele correspondentie
 • Je zorgt voor juiste archivering/opslag van documentatie
 • Je organiseert bijeenkomsten en overleggen van het afdelingsbestuur, verzorgt verslaglegging van die overleggen en bewaakt de actielijst
 • Je functioneert als algemeen contactpersoon voor de afdeling (intern en extern)
 • Je signaleert knelpunten, klachten of behoeftes en bent in staat (gevoelige) situaties adequaat en neutraal op te lossen
 • Je zorgt voor soepele samenwerking met collega-secretarissen van de andere afdelingen in het district en met het district, en vertegenwoordigt de afdeling op overleggen met het district of de landelijke organisatie (1-2 x per jaar).
 • Wie ben jij
  • Jij kent de grondbeginselen en doelstellingen van het Rode Kruis onderschrijft en draagt deze uit.
  • Je beschikt over een grote mate van organisatiesensitiviteit
  • Je bent communicatie vaardig, zowel in woord als geschrift
  • Je bent een teamspeler, die initiatief neemt, ondernemend en betrouwbaar is
  • Je enthousiasmeert mensen en je bent een echte ‘verbinder’

  Bij voorkeur affiniteit heeft met en/of woonachtig is in de buurt van Sittard/Born

Wij bieden

Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om samen met het team vorm te geven aan de afdeling en de werkzaamheden. Je werkt in een enthousiast team van collega’s. Het Rode Kruis vergoedt gemaakte onkosten en zorgt dat je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden verzekerd bent. Ook biedt het Rode Kruis (online) trainingen en cursussen, zowel aansluitend op je functie als daarbuiten.

Heb je vragen over en belangstelling voor deze functie? Stuur dan een vraag of je motivatie met je CV naar Rode Kruis afdeling Sittard e.o.  ter attentie van het bestuur via voorzitter.sittard@rodekruis.nl


 


Vacatures tags