Secretaris (vrijwillig)

Secretaris (vrijwillig)

Geplaatst op: 19 februari 2019

Locatie: Noord West Beveland en Zeeuws Vlaanderen, Zeeland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuurslid

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Bent u de “hands-on” bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en coördineren? Kunt u beleid maken en uitvoeren, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Bent u een daadkrachtige begeleider/ondersteuner die op vrijwillige basis 3-4  uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Voor de afdelingen Noord West Beveland en Zeeuws Vlaanderen zijn wij op zoek naar een:

Secretaris

Plaats in de organisatie:

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van activiteiten in de afdeling en zet in overleg met het bestuur van district Zeeland het beleid voor het komende jaar uit. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het districtsbestuur Zeeland.

 

Werkzaamheden:

 • Lid van het dagelijks Bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester), ondersteund de voorzitter en heeft vooral een bewakende rol in bijvoorbeeld planning
 • Coördineert de inkomende en uitgaande formele correspondentie
 • Organisatie en planning van de bestuursvergaderingen, verslaglegging van de vergaderingen en bewaking van de actiepuntenlijst
 • Heeft de eindverantwoordelijkheid bij het juist archiveren van formele stukken volgens de richtlijnen van Het Nederlandse Rode Kruis;
 • Stelt samen met de overige bestuursleden het meerjarenplan, het jaarplan en het jaarverslag van de afdeling op

 

Functie-eisen:

 • MBO+/HBO werk en denkniveau
 • Beschikt over bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en/of ervaring en heeft bij voorkeur kennis/affiniteit met vrijwilligersorganisatie
 • Beschikt over een grote mate van organisatiesensitiviteit
 • Ondernemend, innovatief, betrouwbaar, enthousiasmerend en echte ‘verbinder’ zijn
 • Is communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift, spreekt duidelijk verwachtingen af t.a.v. wat er moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie, en durft dit te bewaken
 • Onderschrijft de grondbeginselen en het beleid van het Rode Kruis en draagt deze uit
 • Kan uitstekend samenwerken en draagt positief bij aan een gezamenlijk resultaat

 

Wij bieden: 

Een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen, een persoonlijk ontwikkelplan via de Rode Kruis Bestuursacademie, een kans om uw (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving, reis- en onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering.

 

Reacties:
Voor meer informatie kunt u zicht wenden tot de heer Cor Bos, vrijwilligersmanager district Zeeland. Telefoon: 0610501748 of mail: cbos@redcross.nl  Wilt u gelijk solliciteren dan kunt u dit ook kenbaar maken aan het mailadres van Cor Bos.