Secretaris (vrijwillig)

Secretaris (vrijwillig)

Geplaatst op: 14 januari 2021

Locatie: Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Voor district Noord-Holland Noord afdeling Zaanstreek-Waterland zoeken we een

Secretaris (vrijwillig)

met een visie, die samen met collega’s de Rode Kruis-vrijwilligers kan motiveren, stimuleren en sturen. Die beleid wil faciliteren door op vrijwillige basis gemiddeld 4-8 uur per week vrij te maken, om hulp aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken.

Wat ga je doen

 • Je bent lid van het dagelijks Bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) en  je hebt een bewakende rol in onder andere de planning.
 • Je ondersteunt en vervangt de voorzitter in voorkomende gevallen en in overlegsituaties.
 • Je initieert en coördineert samen met de overige bestuursleden de opstelling van het jarenplan en bewaakt tijdige indiening van het plan, de begroting en jaarrekening van de afdeling bij het district.
 • Je coördineert de inkomende- en uitgaande formele correspondentie.
 • Je zorgt voor juiste archivering/opslag van documentatie.
 • Je organiseert bijeenkomsten en overleggen van het afdelingsbestuur, verzorgt verslaglegging van die overleggen en bewaakt de actielijst.
 • Je functioneert als algemeen contactpersoon voor de afdeling (intern en extern).
 • Je signaleert knelpunten, klachten of behoeftes en bent in staat (gevoelige) situaties adequaat en neutraal op te lossen.
 • Je zorgt voor soepele samenwerking met collega-secretarissen van de andere afdelingen in het district en met het district, en vertegenwoordigt de afdeling op overleggen met het district of de landelijke organisatie (1-2 x per jaar).

Wie ben jij

 • Jij kent de grondbeginselen en doelstellingen van het Rode Kruis onderschrijft en draagt deze uit.
 • Je beschikt over een grote mate van organisatiesensitiviteit.
 • Je bent communicatievaardig, zowel in woord als geschrift.
 • Je bent een teamspeler, die initiatief neemt, ondernemend en betrouwbaar is.
 • Je enthousiasmeert mensen en je bent een echte ‘verbinder’.
 • Bij voorkeur affiniteit heeft met en/of woonachtig is in de buurt van gemeente Zaanstreek-Waterland.

 

Wat krijg je
Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om samen met het team vorm te geven aan de afdeling en de werkzaamheden. Je werkt in een enthousiast team van collega’s. Het Rode Kruis vergoedt gemaakte onkosten en zorgt dat je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden verzekerd bent. Ook biedt het Rode Kruis (online) trainingen en cursussen, zowel aansluitend op je functie als daarbuiten.

Interesse?

Ben je enthousiast en wil je direct reageren? Stuur je motivatie en CV naar helpdesknhn@rodekruis.nl  Of kijk op https://www.rodekruis.nl/zaanstreek-waterland/

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op met Marleen Van Duijnhoven vrijwilligersmanager Rode Kruis Zaanstreek-Waterland 06 5172 8075.

Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren ze hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat.
We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.
Het Rode Kruis Nederland is ingedeeld in districten.


 


Vacatures tags