Stagiair Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel Drenthe (vrijwilliger)

Stagiair Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel Drenthe (vrijwilliger)

Geplaatst op: 17 augustus 2018

Locatie: Drenthe, Drenthe
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Hulpverlening

De missie van het Rode Kruis is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, ongeacht status, en het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen.

 

In de regio Drenthe is het Rode Kruis op zoek naar een

 

Stagiair Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel

voor een periode van minimaal 8 maanden, voor minimaal 24 uur per week

 

Mensenhandel is een grove schending van de rechten van de mens. Helaas komt mensenhandel ook in Nederland voor. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 1000 slachtoffers geregistreerd. Geschat wordt dat het daadwerkelijke aantal vele malen hoger ligt.

 

Rode Kruis vrijwilligers van het project Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel (OSM) ondersteunen buitenlandse personen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Zij geven hun cliënten uitleg over juridische/verblijfsrechtelijke procedures, praktische zaken en ondersteunen bij de opbouw van een veilige leefwereld en een duurzaam toekomstperspectief. Zie voor meer informatie: www.rodekruis.nl/mensenhandel.

Wat zijn je taken?

Als stagiair ondersteun je het Rode Kruis project OSM in de regio Drenthe. Je vormt een belangrijke schakel tussen de coördinatie vanuit Den Haag en de ondersteuningspraktijk op verschillende opvanglocaties in Drenthe. Je werkt 24 uur per week, deels op locatie en deels op kantoor, aan:

 • Het ondersteunen van een aantal cliënten (slachtoffers van mensenhandel) op opvanglocaties of AZCs;
 • Uitzoeken van juridische vragen omtrent de verblijfsregeling mensenhandel;
 • Onderzoeken van regio-specifieke zaken, zoals gemeentelijk beleid en bijzondere bijstand;
 • Ondersteunen van de OSM-vrijwilligers, o.a. door regionale contacten te onderhouden en organisatie van intervisiebijeenkomsten;
 • Bijhouden van relevante jurisprudentie;
 • Bijhouden van de actualiteiten op het gebied van mensenhandel en aanverwante zaken;
 • Bieden van praktische ad hoc ondersteuning aan de projectleider en coördinator.

 

Het ondersteunen van cliënten behelst onder andere de volgende activiteiten:

 • Je begeleidt cliënten in de juridische en praktische aspecten omtrent de Verblijfsregeling Mensenhandel en een mogelijke aanvraag verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk;
 • Je gaat mee naar afspraken met de advocaat en/of instanties en geeft uitleg over brieven van bijvoorbeeld de IND;
 • Je ondersteunt cliënten bij het verkrijgen van persoonsdocumenten, onder meer door voorbereiding en uitvoering van een bezoek aan de ambassade;
 • Je staat cliënten bij in hun onderzoek ten behoeve van een veiligheidsrapportage en dossiervorming;
 • Je ondersteunt de cliënt bij praktische zaken, doorverwijzing en de opbouw van een veilig bestaan en toekomstperspectief.

 

Wat zijn je gewenste kwalificaties?

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt basiskennis van het recht. Bij voorkeur volg je een opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of Rechten;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel schriftelijk als mondeling). Beheersing van het Frans, Spaans, of Oost- of West Afrikaanse talen is een pré;
 • Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk of dienstverlening aan kwetsbare personen;
 • Je kan goed zelfstandig werken en hebt een proactieve houding;
 • Je bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je weet de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis integer te hanteren;
 • Je bent bereid tot het volgen van de Basistraining OSM, aanvullende trainingen (zoals communicatie- en gesprekstechnieken) en doet actief mee aan 2-maandelijkse intervisiebijeenkomsten;
 • Je hebt geen bezwaar tot het overleggen van identiteitspapieren, een Verklaring Omtrent Gedrag en ondertekening van de gedragscode van het Rode Kruis;
 • Je woont in de regio Drenthe of Groningen. Het hebben van een rijbewijs is een pré. Je hebt geen bezwaar tot reistijd.

 

Wat bieden wij?

 • Waardevolle werkervaring op een bijzonder thema;
 • Stagevergoeding;
 • Een basistraining OSM, aanvullende trainingen (zoals communicatie en gesprekstechnieken) en 2-maandelijkse intervisiebijeenkomsten.
 • Inhoudelijke ondersteuning door de coördinator;
 • Verzekerd tijdens werkzaamheden;
 • Reis- en onkostenvergoeding.

Heb je interesse?

Mail je CV en motivatie uiterlijk 21 september 2018 naar Dianne Keur, coördinator OSM: OSM@redcross.nl. Voor meer informatie kun je tevens contact opnemen via OSM@redcross.nl.

 

LET OP: Sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de week van 24 september. De OSM-basistraining volgt op woensdag 3 oktober. De basistraining is overdag. Het volgen van de training is een vereiste.


 

Samen maken we een verschil