Word vrijwilliger Doneer

Ervaren trainer Heldin-project Texel (vrijwillig)

Geplaatst op: 23 maart 2021
Locatie: Noord-Holland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Trainer, Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Het Nederlandse Rode Kruis telt bijna 200 afdelingen, gegroepeerd in 23 districten. Het district Noord-Holland Noord bestaat uit de afdelingen Noord-Kennemerland, Noordkop, Texel, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Voor de afdeling Texel zoeken we een

Ervaren Trainer

die wil bijdragen aan het werken aan het zelfvertrouwen van vrouwen, zodat zij kunnen én durven reageren bij (persoonlijke) noodsituaties.

Ben jij een enthousiaste en professionele trainer en heb je daarnaast ook affiniteit met cultureel diverse achtergronden, vrouwen in een kwetsbare positie en met het thema ‘Goed Voorbereid’? Laat het ons dan vooral weten!

Het project Heldin

Eén van de doelen van het Rode Kruis is om de meest kwetsbare groepen voor te bereiden op (nood-) situaties, zodat zij zich beter weten te redden. Dit doen we door deze groepen handvatten te geven over hoe te handelen, hulp te vragen en te bieden. En daarnaast sporen we actief aan om een netwerk op te bouwen waarop ze terug kunnen vallen indien nodig. Zo voelen ze zich veilig en weten ze op wie ze een beroep kunnen doen wanneer dat nodig is.

Het project Heldin richt zich op kwetsbare vrouwen in district Noord-Holland Noord. Deze groep bestaat voornamelijk uit laagopgeleide moeders met een minimaal inkomen en/of vrouwen die door taal- of culturele barrières moeilijker zelf de weg vinden naar voorzieningen, en die onzeker zijn over hun eigen kunnen. Het project wil vrouwen voldoende vaardig maken, zodat ze actief kunnen optreden bij situaties waarin hulp gewenst is. Door middel van een training leren zij zich te redden in diverse situaties en daardoor voelen ze zich meer zelfverzekerd over hun eigen kunnen. Dit wordt bereikt door tijdens de training te oefenen met allerlei vaardigheden die je nodig hebt om hulp te kunnen verlenen. De deelnemers leren om te gaan met barrières die je daarbij kunt tegenkomen, zoals agressie of weerstand.

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur. Je geeft de training samen met een andere trainer. De bijeenkomsten worden georganiseerd met scholen, buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden en trainen van groepen.
 • Je hebt ervaring of affiniteit met verschillende achtergronden en culturen.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden en/of -achtergrond.

Wat krijg je / Hoe word je ondersteund en begeleid?

 • Een belangrijke vrijwilligersfunctie binnen een enthousiaste vrijwilligersgroep.
 • Deel uitmaken van een wereldwijde hulporganisatie en een landelijk netwerk.
 • Meedraaien in inspirerende activiteiten gericht op kwetsbare groepen.
 • Intervisie met de andere trainers voor kennisuitwisseling.
 • De kans om je talent in te zetten en te ontwikkelen.
 • Een gedegen inwerkperiode.
 • Reiskosten- en onkostenvergoeding en verzekering.

Wil je meer informatie?

Heb je een vraag over deze vrijwilligersfunctie, bel dan met Jeannette Kersten, projectleider ‘Goed Voorbereid’ op 06-18965112.

Wil je solliciteren?

Ben je enthousiast en wil je reageren? Stuur je motivatie en CV naar werving.nhn@rodekruis.nl of gebruik de rode sollicitatieknop.

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze sollicitatieprocedure. Tevens worden jouw gegevens beveiligd opgeslagen en/of verstuurd.