Verpleegkundigen, Verzorgenden, Chauffeurs en Koks

Verpleegkundigen, Verzorgenden, Chauffeurs en Koks

Geplaatst op: 19 juni 2018

Locatie: Eindhoven, Noord-Brabant
Tijd: onbepaalde tijd
Type: hulpverlening

Stichting Rode Kruis Bungalow:

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.
Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp. Ook zijn wij dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.
Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Vrijwilligers van het Rode Kruis Eindhoven willen voor diegenen die financieel in de knel zitten één keer per jaar iets leuks doen. Als het financieel niet goed gaat ontstaan er bij mantelzorgers en eenzame kwetsbare mensen een risico’s m.b.t. zorg en uitsluiting (sociaal isolement). Een verwenweekje is een aanbod waar we vrijwilligers voor zoeken die de handen uit de mouwen willen steken.

Wij zoeken per direct:

Verpleegkundigen, Verzorgenden, Chauffeurs en Koks

Stagiaires van zowel studierichting zorg als facilitair op niveau 2, 3 en 4 worden ook uitgenodigd te reageren.

Wat verwachten wij van u?

Verpleegkundigen
De verpleegkundige is gediplomeerd (en BIG-geregistreerd) en heeft de volgende taken:
• zij/hij heeft de algehele leiding van de vakantieweek en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken
• zij/hij is verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van het programma en beheert het budget daarvoor
• zij/hij verdeelt in goed overleg de taken binnen het team
• zij/hij is contactpersoon voor de locatiemanager en de dienstdoende huisarts.
• zij/hij beheert de medische gegevens van de gasten en is daarvan goed op de hoogte
• zij/hij houd toezicht op medicatiegebruik waar nodig
• zij/hij handelt volgens de wet BIG en heeft te allen tijde mogelijkheid tot overleg met de dienstdoende huisarts
• zij/hij ziet er op toe dat teamleden voldoende nachtrust krijgen.

Verzorgende
De taken van een Verzorg(st)er zijn:
• de verpleegkundige ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden
• is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor 1 van de deeltaken
• kan initiatieven nemen, de werkzaamheden organiseren en uitvoeren
• de gasten ondersteunen bij de persoonlijke verzorging en ADL
• kan samenwerken in een team
• gasten begeleiden tijdens uitstapjes
• het helpen bij alle activiteiten, ook uitstapjes

Koks
De taken van een kok zijn:
• leiding geven in de keuken
• voor 16 personen koken
• dagelijks menu samenstellen
• lekkere Hollandse maaltijden bereiden
• kan samen werken in een team

Chauffeurs
De taken van de chauffeur zijn:
• bereid om aan de Rode Kruis rij test te voldoen voor besturen Rode Kruis rolstoelbus
• gasten begeleiden tijdens uitstapjes
• kan initiatieven nemen, de taken organiseren en uitvoeren
• kan samenwerken in een team

Wat hebben wij u te bieden?

Boeiend, afwisselend en belangrijk werk met een gezellige groep mensen. Alle werkzaamheden worden goed voorbereid; je staat er nooit alleen voor. Je kunt je talenten op een zinvolle manier inzetten!

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?

Wilt u als vrijwilliger meewerken of eerst vrijblijvend meer informatie, dan kunt u zich bij de Rode Kruis afdeling Eindhoven e.o. aanmelden.
Neem contact op met Marjolijn Poppeliers mpoppeliers@rodekruis.nl. Maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur telefonisch te bereiken op nummer 040-244 33 11


Marjolijn Poppeliers, 040-244 33 11

 

Samen maken we een verschil