Voorzitter Zeeuws-Vlaanderen

Voorzitter Zeeuws-Vlaanderen

Geplaatst op: 9 augustus 2018

Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Bent u de “hands-on” bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en coördineren? Kunt u beleid maken en uitvoeren, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Bent u een daadkrachtige leider die op vrijwillige basis 4 à 8 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Heeft u affiniteit met- en een netwerk in uw omgeving dan zoeken wij u.

In Nederland zijn maar liefst 20.000 vrijwilligers actief voor het Rode Kruis. Voor afdeling Zeeuws Vlaanderen i.o. met ruim 100 enthousiaste vrijwilligers zijn wij op zoek naar een:

Voorzitter

Plaats in de organisatie:
Het afdelingsbestuur Zeeuws Vlaanderen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van activiteiten in de afdeling en zet in overleg met het bestuur van Zeeland het beleid voor het komende jaar uit. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het districtsbestuur Zeeland.

Werkzaamheden:
• Geeft richting en sturing aan het afdelingsbestuur en de afdeling
• Vertaalt samen met het afdelingsbestuur het districtsbeleid naar afdelingsbeleid
• Zorgt voor (opstelling van) een ambitieus jaarplan en begroting, en uitvoering daar van
• Stimuleert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van taken en activiteiten in de afdeling in overleg met de betreffende coördinatoren.
• Heeft oog en oor voor lokale maatschappelijke ontwikkelingen
• Representeert de afdeling in- en extern en is verantwoordelijk voor het onderhouden van in- en externe contacten
• Signaleert kansen, knelpunten, klachten of behoeftes en handelt hier adequaat op

Functie-eisen:
• MBO+/HBO werk en denkniveau
Onderschrijft de grondbeginselen en het beleid van het Rode Kruis en draagt deze uit
• Is een natuurlijk leidende, menselijke, vertrouwelijke persoonlijkheid die kan motiveren en enthousiasmeren
• Staat midden in de gemeenschap, Is communicatief vaardig en kan het bestuur leiden en vertegenwoordigen
• Durft de afdeling en haar vrijwilligers mee te nemen en klaar te stomen voor toekomst
• Bestuurlijke ervaring met bij voorkeur kennis van het werken in/met een vrijwilligersorganisatie
• Heeft een relevant netwerk binnen het werkgebied van de afdeling

Wij bieden:
Een kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen, een persoonlijk ontwikkelplan via de Rode Kruis Bestuursacademie, een kans om uw (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving, reis- en onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Rode Kruis zie www.rodekruis.nl en www.rodekruis.nl/zeeuws-vlaanderen .

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de wnd. voorzitter van de afdeling Zeeuws Vlaanderen, de heer Peter van Loo, telefoon 0613020088, email pcvanloo@zeelandnet.nl of met de wnd. secretaris, de heer Cor Zwanenburg, czwanenburg@rodekruis.nl


Peter van Loo via 0613020088