Vrijwillige regiocoördinator HOR

Vrijwillige regiocoördinator HOR

Geplaatst op: 10 januari 2020

Locatie: District Haaglanden, Zuid-Holland
Tijd: onbepaalde tijd
Type: coördineren

HET RODE KRUIS ZOEKT EEN VRIJWILLIGE REGIOCOÖRDINATOR VOOR HET NETWERK HUMANITAIR OORLOGSRECHT (HOR)

in het district Haaglanden

Het Rode Kruis is van oudsher hoeder en promotor van het humanitair oorlogsrecht. Het vrijwilligersnetwerk humanitair oorlogsrecht (HOR-vrijwilligersnetwerk) van het Rode Kruis helpt hierbij. Het HOR-vrijwilligersnetwerk bestaat op dit moment uit 13 verschillende groepen, elk met hun eigen regiocoördinator. Landelijk geven meer dan 150 HOR-voorlichters presentaties en gastlessen over het oorlogsrecht en het Rode Kruis op scholen, bij verenigingen en op andere plaatsen, bijvoorbeeld tijdens evenementen.

Omschrijving taken

De vrijwillige regiocoördinator van een HOR-groep:

· Is de intermediair tussen de landelijke afdeling HOR, de HOR-voorlichters binnen de regionale HOR-groep, en het districtsbestuurslid met de portefeuille Respect & Hulpbereidheid;

· Onderhoudt contacten met de landelijke afdeling HOR, andere regiocoördinatoren, het districtsbestuurslid met de portefeuille Respect & Hulpbereidheid en partners in de regio (zoals scholen en universiteiten);

· Is het eerste aanspreekpunt voor de HOR-vrijwilligers van de HOR-groep Haaglanden, bestaande uit 15 enthousiaste vrijwilligers;

· Draagt zorg voor optimale logistieke en inhoudelijke ondersteuning van HOR-voorlichters bij de voorbereiding en uitvoering van hun voorlichtingsactiviteiten;

· Zet verzoeken voor voorlichtingen van derden uit bij geschikte voorlichters in de regionale HOR-groep;

· Ontvangt presentaties en ander voorlichtingsmateriaal van de landelijke afdeling HOR. De regiocoördinator zet deze uit onder de voorlichters van de regionale HOR-groep. De landelijke afdeling HOR zorgt voor een algehele kwalitatieve waarborg van de presentaties. Bij onduidelijkheid over de inhoud neemt de regiocoördinator contact op met de landelijke afdeling HOR.

· Houdt de ontwikkelingen op het gebied van humanitair oorlogsrecht bij, net als de activiteiten van afdeling HOR en het Internationale Rode Kruis;

· Rapporteert eens per kwartaal over de activiteiten van de HOR-groep Haaglanden aan de landelijke afdeling HOR en het districtsbestuurslid met de portefeuille Respect & Hulpbereidheid;

· Neemt deel aan het landelijk HOR Regiocoördinatoren Overleg;

· Is beschikbaar als vervanger voor het geven van voorlichting over HOR wanneer een HOR-voorlichter in de eigen HOR-groep onverwachts niet beschikbaar blijkt;

· Organiseert minimaal eens zes weken een teamoverleg voor de HOR-groep Haaglanden;

· Beheert de administratie van de HOR-groep Haaglanden;

· Draagt zorg een jaarplanning en jaarbegroting van de HOR-groep Haaglanden;

· Coördineert de regionale werving en selectie van nieuwe vrijwilligers en hun aanmelding bij district of afdeling.

Profielschets

De vrijwillige regiocoördinator HOR beschikt over het volgende profiel:

· Bekendheid met humanitair oorlogsrecht en internationaal recht;

· Affiniteit met het werk van het Rode Kruis;

· Beschikbaar voor minimaal 2-4 uur per week (vanuit huis);

· Beschikbaar voor minimaal een jaar (in verband met continuïteit van coördinatie);

· Ervaring met het geven van lessen of voorlichting;

· Goed kunnen organiseren en coördineren;

· Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;

· Goed in contacten leggen en onderhouden;

· Oplossingsgericht kunnen denken en handelen;

· Vrijwilligers kunnen motiveren en inhoudelijk begeleiden bij de uitvoering van de voorlichtingsactiviteiten;

· Ervaring met administratieve taken;

· Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift. Bij voorkeur ook een goede beheersing van de Engelse taal;

· Bij voorkeur bekend met het HOR-vrijwilligersnetwerk.

Voor meer informatie omtrent deze functie kunt u contact opnemen met Tessa Beeloo : 06-51886554 en uw sollicitatie kunt u richten aan vrijwilligersmanager : Paul van Oers : Pvanoers@redcross.nl

Heb je belangstelling?

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? E-mail ons jouw CV en jouw motivatie en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Jouw gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen.


Info: Tessa Beeloo via 06-51886554

 


Vacatures tags