Vrijwilliger Contactcirkel Bergen op Zoom (vrijwilliger)

Vrijwilliger Contactcirkel Bergen op Zoom (vrijwilliger)

Geplaatst op: 17 augustus 2018

Locatie: Bergen op Zoom, Noord-Brabant
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Hulpverlening

Om ervoor te zorgen dat niemand er in tijden van nood alleen voor staat, is de hulpverlening van het Rode Kruis in Nederland gericht op het sterker en zelfredzamer maken van mensen en gemeenschappen. Een Contactcirkel is een groep mensen die samen een cirkel vormen door elke dag even contact met elkaar te hebben om te vragen of alles goed gaat. Het doel van de cirkel is dat een deelnemer nooit langer dan een etmaal onopgemerkt blijft. Daarnaast fungeert de cirkel ook als informatiekanaal in tijden van nood. De contacten verlopen vaak telefonisch, maar het gebruiken van andere communicatiemiddelen is ook mogelijk. Het Rode Kruis organiseert op lokaal niveau deze Contactcirkels zo ook in Bergen op Zoom. Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hier vorm aan willen geven.

Taken vrijwilliger contactcirkel:

Met de Rode Kruis Contactcirkel blijven kwetsbare mensen niet onopgemerkt. Elke dag neemt dezelfde persoon, te beginnen met de Rode Kruis vrijwilliger, contact met op om te kijken of alles goed gaat. Wordt er niet gereageerd dan alarmeert de Rode Kruis vrijwilliger iemand om even een kijkje te gaan nemen. Dat geeft een veilig gevoel. De laatste deelnemer belt de Rode Kruis vrijwilliger om de cirkel rond te maken. Dit 7 dagen per week.

Afhankelijk van het aantal vrijwilligers is het de bedoeling dat u als vrijwilliger 1x in de 4 à 5 weken, een week lang aan de beurt bent.

Profiel vrijwilliger:

  • Staat stevig in zijn of haar schoenen en heeft zicht op eigen mogelijkheden en kwaliteiten (en ontwikkelpunten).
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en heeft affiniteit met zelfredzaamheid.
  • begeleidt de deelnemers op afstand, zodat zij zelf de contactcirkel draaiende kunnen houden.
  • Weet professionele afstand te bewaren in combinatie met het tonen van betrokkenheid.
  • kan een keer per 4 a 5 weken een week lang de telefooncirkel starten en afsuiten

Wat bieden wij u?

Een goede begeleiding, vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding.

Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie of solliciteren kunt u contact opnemen met Clasien Wanrooij, cwanrooij@redcross.nl, 06-20959483.


 

Samen maken we een verschil