Vrijwilliger Kerncoördinator

Vrijwilliger Kerncoördinator

Geplaatst op: 2 maart 2020

Locatie: Vijfheerenlanden, Utrecht
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Coördinator

Vrijwilliger Kerncoördinator
Vijfheerenlanden
Beschikbaar tussen 6 – 8 uur per week

Het helpen van mensen in nood om de hoek en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid, algemeenheid.

Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers met talent en de juiste competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Binnen district Utrecht is een transitie gaande in de organisatie, waarbij afdelingen groter worden. Een afdeling bestaat dan uit een aantal kernen, waar de Rode Kruisactiviteiten plaatsvinden. In iedere kern is er tenminste één kerncoördinator.

Wat ga je doen:

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de diverse activiteiten in Vijfheerenlanden, samen    met de activiteitencoördinatoren.
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers in de kern en voor het districtsbestuur.
 • Je werkt samen met de andere kerncoördinatoren binnen de afdeling.
 • Je hebt zicht op de hulpvragen in het werkgebied.
 • Je bouwt en onderhoudt een lokaal netwerk op betrokken terreinen.

 Wij zoeken iemand die:

 • Beschikt over organisatorische vaardigheden en goed overzicht kan houden.
 • Communicatief vaardig is, duidelijk verwachtingen uitspreekt t.a.v. wat er moet gebeuren.
 • Affiniteit heeft met vrijwilligers en vrijwilligerswerk; aantoonbare belangstelling en betrokkenheid.
 • Anderen weet te inspireren en motiveren, een verbinder van vrijwilligers in de kern.
 • Een netwerker is, die met initiatief en enthousiasme verbinding kan leggen tussen verschillende werelden.

Wij bieden:

 • Een enthousiast team van vrijwilligers en professionals.
 • Een uitdagende functie in een transitiefase van de organisatie met de mogelijkheid dit veranderingstraject binnen het district mede vorm te geven.
 • Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
 • Verzekering en onkostenvergoeding op basis van reëel gemaakte onkosten.

Interesse
Bel voor meer informatie met Suzan Pijls, Projectleider Goed Voorbereid en Kernondersteuner,  0612679754 of via spijls@redcross.nl

Wil jij je kwaliteiten inzetten voor het Rode Kruis, mail dan je motivatie bij voorkeur met CV naar vacatures.districtutrecht@rodekruis.nl  graag voor 1 april as o.v.v. het vacaturenummer 2020–006


Info: Suzan Pijls, Projectleider Goed Voorbereid en Kernondersteuner,  0612679754 of via spijls@redcross.nl