Vrijwilliger Restoring Family Links (RFL)

Vrijwilliger Restoring Family Links (RFL)

Geplaatst op: 21 augustus 2019

Locatie: Groningen, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Gelderland, Oost-Brabant
Tijd: onbepaalde tijd
Type: Tracing

Het Rode Kruis, dat zijn we allemaal. Met elkaar zijn we een wereldwijd netwerk van mensen. Een collectief dat samenwerkt met een doel: mensen in nood helpen. Zonder vrijwilligers is het Rode Kruis nergens. Als vrijwilliger sta jij er wanneer dat nodig is, want in tijden van nood staat niemand alleen.

Een van de oudste en wereldwijd aangeboden Rode Kruis diensten is Restoring Family Links (RFL). RFL valt onder de afdeling Opsporing en Ondersteuning en wordt aangestuurd vanuit het Verenigingskantoor in Den Haag. RFL spoort familie en dierbaren op en brengt hen met elkaar in contact. Op deze manier staat het RFL-team personen bij die het contact zijn verloren met familieleden als gevolg van een (gewapend) conflict, (natuur)ramp, migratie of andere humanitaire omstandigheden. Het team ontvangt hulpvragers op een kantoor van het Rode Kruis en neemt met hen de hulpvraag door. Indien mogelijk vullen de vrijwilligers met de hulpvrager(s) een opsporingsformulier in, of verwijzen hen door naar andere instanties. In het land zijn in totaal zes teams werkzaam in Groningen, Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Voor onze regioteams zoeken wij vrijwilligers die graag bijdragen aan deze bijzondere Rode Kruis dienst.

Wat ga je doen?

Als RFL-vrijwilliger:

• Voer je gesprekken met hulpvragers (al dan niet via een tolk) en vul je met de hulpvrager een (opsporings)formulier in.

• Werk je conform de Rode Kruis grondbeginselen, het handboek en de RFL-criteria.

• Informeer je de hulpvrager over de (on)mogelijkheden van RFL-diensten.

• Wijs je op de grondbeginselen van het Rode Kruis en leg je deze uit.

• Onderhoud je contacten met hulpvragers en de beroepskrachten op de afdeling Opsporing en Ondersteuning over de voortgang van een hulpverzoek.

• Draag je zorg voor de tijdige terugkoppeling van het (tussentijds) resultaat van het hulpverzoek.

• Verwijs je de hulpvrager eventueel door naar relevante instanties.

• Ben je verantwoordelijk voor de case-administratie van opsporingsverzoeken in het CRM-registratiesysteem.

• Neem je deel aan trainingen en bijeenkomsten.

• Ondersteun je andere RFL-vrijwilligers indien nodig.

Wie ben jij?

Het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een analytische puzzelaar met een dienstverlenende instelling, die zich snel nieuwe informatie eigen kan maken. Dit zodat we de hulpvrager zo goed mogelijk kunnen helpen.

Als vrijwilliger RFL biedt het Rode Kruis jou

• Zinvol, leerzaam en interessant vrijwilligerswerk.

• Diverse trainingen en onbeperkt toegang tot online e-learning platform.

• Samenwerking met een team van vrijwilligers en beroepskrachten.

• Een prettige werkomgeving met een internationaal karakter.

• Indien nodig een reiskostenvergoeding op declaratiebasis.

Geïnteresseerd?

Volg je hart en reageer nu. Vertel meer over jezelf en je motivatie. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen? Neem contact op met coördinatoren Karin Peters en Lucia Scholten via coordinatorrfl@redcross.nl