Vrijwilliger Rode Kruis aan Huis

Vrijwilliger Rode Kruis aan Huis

Geplaatst op: 19 december 2017

Locatie: Noord Holland noord, Noord Holland
Tijd: Onbepaald
Type: voorlichting

Helma Brouwer, 06-52860359 (vanaf 8 januari)

Solliciteer nu

Vrijwilliger Rode Kruis aan Huis

Omschrijving vrijwilliger huisbezoek:
De vrijwilliger huisbezoek gaat – op aanvraag – langs bij mensen om samen met de bewoner te kijken hoe hij of zij zo veilig mogelijk kan wonen. Tijdens deze huisbezoeken ondersteunt de vrijwilliger de aanvrager in het verkrijgen van een beter inzicht in mogelijke risicosituaties en hoe zij daarin verbetering aan kunnen brengen. De vrijwilliger ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen en verwijst evt. naar andere dienstverlenende organisaties als daar behoefte aan blijkt te zijn.

Profiel vrijwilliger:
● Staat stevig in zijn of haar schoenen en heeft zicht op
eigen mogelijkheden en kwaliteiten (en beperkingen).
● Kan grenzen stellen en bewaken.
● Beschikt over goede sociale en communicatievevaardigheden.
● Heeft affiniteit met zelfredzaamheid
● Heeft affiniteit met en basiskennis rond het thema veiligheid of is bereid deze kennis op te doen
● Is bekend met de sociale kaart van de buurt of is bereid zich hierin te verdiepen.

Taken vrijwilliger huisbezoek:
● Legt en onderhoudt contact met de deelnemer waar het huisbezoek plaats gaat vinden.
● Doorloopt samen met de hulpvrager de veiligheidschecklist over met name brand, vallen en inbraak.
● Geeft advies waar nodig (is) en geeft aan hoe eventueel zelf actie te ondernemen of met hulp van familie en/of buurtgenoten.
● Biedt eventueel ondersteuning in het doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties.
● Fungeert als vraagbaak en klankbord voor de deelnemers tijdens het bezoek.

Tijdsbesteding:
Een huisbezoek duurt gemiddeld niet langer dan een uur. Tijdens het eerste bezoek wordt de veiligheidschecklist doorgenomen. Tijdens het laatste huisbezoek neemt de vrijwilliger samen met de deelnemer door of er nog onderdelen zijn die opvolging nodig hebben en sluit vervolgens het huisbezoek af.
De gevraagde werkzaamheden kunnen naar eigen inzicht worden ingevuld. Per deelnemer vinden er doorgaans 2 huisbezoeken plaats.

Wij bieden:
Allereerst is het in actie komen voor het Rode Kruis ontzettend leuk! Het levert je voldoening, het vergroot je netwerk en je kunt samenwerken met een grote diversiteit aan mensen die zich vol vuur en enthousiasme inzetten. En dat werkt aanstekelijk!

En verder bieden we:

• Een inwerkprogramma
• Verzekering en reis – en onkostenvergoeding
• Als vrijwilliger kun je gratis lid worden van het Rode Kruis

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met: helpdesknhn@rodekruis.nl. Of telefonisch met Helma Brouwer, accounthouder Zelfredzaamheid, 06-52860359 (vanaf 8 januari).

Solliciteer nu

Helma Brouwer, 06-52860359 (vanaf 8 januari)

Samen maken we een verschil