Word vrijwilliger Doneer

Investeren in voorkomen in een klein dorpje in Haïti

Orkanen, overstromingen en aardbevingen: Haïti ligt precies op een plek waar deze rampen regelmatig voorkomen. En dan is het ook nog eens een van de armste landen ter wereld.

Een dodelijke combinatie voor de inwoners, die keer op keer zwaar getroffen worden. Ze hebben hun huis nog niet opgebouwd en hun gewassen nog niet ingezaaid of de volgende ramp staat alweer voor de deur.

Het goede nieuws is dat we deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Hoe? Door samen met de bevolking structureel dingen te veranderen in het landschap. Zo worden er dammen aangelegd en nieuwe gewassen geplant. Deze veranderingen hebben zo’n groot effect dat de lokale economie verbetert en Haïtianen weer hoop krijgen.

Te mooi om waar te zijn? Niet als je het verhaal hieronder leest.

2,1 mln.

mensen in Haïti werden getroffen door orkaan Matthew in 2016

kinderen irrigatie grand fond haiti

Hoe Grand Fond weer een paradijs werd

In het zuiden van Haïti ligt Grand Fond: een dorpje dat ooit typisch was voor veel andere plekken in het land. De inwoners leefden van landbouw en waren door de slechte infrastructuur vooral op zichzelf aangewezen. Om aan brandstof en landbouwgrond te komen, kapten ze veel bomen. Hierdoor erodeerden grote delen van het gebied en absorbeerde de bodem geen water. Veel vruchtbare grond verdween.

Bij rampen waren de inwoners van Grand Fond aan hun lot overgeleverd. Er waren geen evacuatieplannen, geen stevige schuilplaatsen en geen waarschuwingssystemen. Het dorp ligt ook nog eens onderin een dal. Daardoor raasde het regenwater bij stormen langs de berghellingen naar beneden en werden gewassen en huizen verwoest.

Grand Fond had geen schoon drinkwater en werkgelegenheid was er amper. Geen wonder dus dat de inwoners van de gemeenschap één voor één vertrokken naar de stad, op zoek naar een beter bestaan.

Geen overstromingen bij orkaan Matthew

Het is 4 oktober 2016: orkaan Matthew trekt over Haïti, niet ver van Grand Fond. Je zou denken dat dit funest is voor de gemeenschap, maar niets is minder waar. Sterker nog, voor het eerst zijn er géén overstromingen in het gebied. Huizen blijven overeind en oogsten gespaard.

De reden? In het jaar voor de storm brengt de lokale bevolking samen met het Rode Kruis een reeks veranderingen aan in het gebied. Op de berghellingen leggen ze op nauwkeurig geselecteerde plekken dammen aan. In ontboste gebieden planten ze bomen en de inwoners leren landbouwtechnieken die de grond niet beschadigen maar juist herstellen.

Daarnaast krijgen inwoners verschillende soorten zaden zodat ze niet langer afhankelijk zijn van één gewas. Een irrigatiesysteem zorgt bovendien dat het regenwater beter wordt benut en met waterfilters verbetert de drinkwaterkwaliteit aanzienlijk.

Verder bereidt de bevolking zich beter voor op een nieuwe ramp. Een lokale school wordt gerenoveerd zodat die ook kan dienen als schuilplaats bij een storm. Vrijwilligers leren hoe ze evacuaties moeten coördineren en er zijn rampentrainingen.

Meer zekerheid

Het hele pakket aan maatregelen heeft veel gevolgen. Doordat er geen overstromingen meer zijn, voelen mensen zich veiliger en durven ze vooruit te plannen. Door het schonere drinkwater neemt het aantal gevallen van diarree af en door de constante aanwezigheid van water in de irrigatiesystemen verbetert de landbouwproductie. De situatie verandert zelfs zo sterk dat mensen die ooit vertrokken naar de stad, weer terugkomen.

Een van de inwoners vat het perfect samen: “Het is alsof Grand Fond weer een klein paradijs wordt.”

Help rampen voorkomen!

Deze nieuwe aanpak wordt de komende jaren op meer plekken in Haïti ingezet, mede gefinancierd door het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Dit fonds steunt Rode Kruis-projecten die mensen helpen zich voor te bereiden op rampen.

Wil je bijdragen aan deze projecten? Dat kan met een donatie op IBAN NL67INGB0000007447 t.n.v. het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Wil je specifiek voor Haïti geven? Neem dan contact op via info@voorkomderamp.nl.