Word vrijwilliger Doneer

Dreigende hongersnood in Zuidelijk Afrika en Jemen

Laatste update: 23 maart 2018

In Zuidelijk Afrika, Jemen en Centraal-Afrikaanse republiek dreigt op dit moment een hongersnood. Naar verwachting is het de komende maanden voor 45 miljoen mensen onzeker of ze voldoende kunnen eten. Het Rode Kruis slaat de noodklok over deze alarmerende situatie en heeft Giro 6868 geopend. Mensen hebben nu hulp nodig en hiermee redden we levens.

Lees verder

Honger in Afrika

Begin 2017 kwamen er verontrustende berichten uit meerdere landen in Afrika en Jemen. Meer dan 20 miljoen mensen dreigden binnen een half jaar om te komen van de honger.

Om zoveel mogelijk mensen te helpen, startte Giro555 op 6 maart de Nationale Actie ‘Help slachtoffers hongersnood’. Binnen een maand gaven Nederlanders meer dan €35 miljoen tegen de honger.

Het grootste deel van dit bedrag gaat naar de vier landen waar de nood het grootst was: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Maar ook getroffen mensen in buurlanden zoals Kenia en Oeganda krijgen steun.

4.5 mln.

mensen weten niet of zij de komende maanden voldoende te eten hebben

honger afrika noodhulp

Achtergrond: hoe ontstond deze hongerramp?

Honger is een terugkerend probleem in veel Afrikaanse landen. Maar begin 2017 stonden de zaken er in sommige delen van het continent wel erg slecht voor. Dat had meerdere redenen.

Droogte

Het weer was op veel plekken erg slecht. In grote gebieden was voor het tweede achtereenvolgende jaar geen of nauwelijks regen gevallen. Veel mensen waren al door hun reserves heen, hadden geen kans om te herstellen en werden nog een keer getroffen. Een probleem dat door klimaatverandering vaker kan voorkomen.

De droogte in 2015 en 2016 werd bovendien nog eens versterkt door het weerfenomeen El Niño. El Niño zorgt ervoor dat het in delen van Afrika extreem droog blijft, terwijl in andere delen extreem veel regen valt en er overstromingen zijn. Door beide situaties mislukt de oogst en sterft vee.

Conflict

Het slechte weer was niet de enige reden voor de voedseltekorten. In landen als Zuid-Soedan en Nigeria zijn conflicten gaande waardoor veel mensen op de vlucht zijn. Zij kunnen hun land niet bewerken en de dorpen die vluchtelingen opvangen, raken overbelast.

Voedselprijzen stijgen, mensen hebben geen werk en zodoende zijn zowel de vluchtelingen als de lokale bevolking afhankelijk van noodhulp.

Gezondheidszorg

Door het geweld functioneert ook de gezondheidszorg op veel plekken niet meer. Daardoor worden ondervoede mensen niet op tijd geholpen, terwijl een ondervoed persoon überhaupt al heel kwetsbaar is voor ziektes.

Tel daar nog bij op dat er op veel plekken geen schoon drinkwater is. Ziektes als diarree, cholera en tyfus verspreiden zich daardoor nog makkelijker.

Wat doet het Rode Kruis tegen honger in Afrika?

De hulp die we brengen in Afrika verschilt per land, afhankelijk van de lokale situatie. Een belangrijke troef zijn daarbij onze lokale vrijwilligers. Die komen uit de gebieden waar de hulp naartoe gaat en hebben daardoor eerder het vertrouwen van de plaatselijke bevolking en eventuele strijders.

Veel van onze hulp bestaat uit directe noodhulp. Die kan heel divers zijn. Mensen krijgen voedselpakketten, schoon drinkwater en potten en pannen om te koken, maar bijvoorbeeld ook zeep. Als mensen hun handen met zeep wassen na gebruik van het toilet, vermindert dat de kans op diarree en andere levensgevaarlijke ziektes. Voorlichting speelt hier ook een belangrijke rol in.

Structurele hulp

Andere hulp is meer op de lange termijn gericht. Zo worden er waterpunten en waterleidingen aangebracht voor schoon drinkwater en krijgen mensen speciale hittebestendige zaden die het goed doen in droge gebieden. Vee wordt gevaccineerd en boeren krijgen gereedschap zodat ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

En er zijn meer structurele oplossingen. Zo worden er Early Warning-systemen aangelegd om de bevolking te waarschuwen als er droogte of een overstroming aankomt. Mensen kunnen hun gewaskeuze daarop aanpassen (bijvoorbeeld met hittebestendige zaden) of hun oogst hoger opslaan als een overstroming dreigt.

Conflict en hulp

Doordat het Rode Kruis neutraal en onpartijdig is, komen onze hulpverleners regelmatig in conflictgebieden waar andere organisaties geen of minder toegang hebben. Maar conflict en geweld bemoeilijken en vertragen de hulpverlening wel. Wegen in conflictgebieden zijn vaak erg slecht en er zijn veel minder mogelijkheden om lokaal hulpgoederen in te kopen.

Met onze hulp verdwijnen de conflicten niet. Hulpverleners maken geen eind aan oorlogen. Daarvoor is diplomatie en politieke druk nodig. Maar tot die tijd passief toekijken terwijl miljoenen mensen dreigen te sterven, is menselijkerwijs geen optie. We moeten blijven helpen.

Meer dan 2 miljoen mensen geholpen met opbrengst Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’

Een jaar na de Giro555-actie voor de slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen hebben meer dan twee miljoen mensen in deze gebieden hulp ontvangen met Giro555-geld. Inmiddels is 100% van de opgehaalde 35 miljoen euro besteed.

Lees verder
439.000

kinderen zijn gescreend op ondervoeding

Jemen-hongersnood-Merlijn