Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Doneren Geef aan de collectant Hoe herken je onze collectant?

Hoe herken je onze collectant?

​Van 18 tot 24 juni 2017​ komen onze jaarlijkse collectanten weer bij je aan de deur. Hoe herken je ze? Het Rode Kruis is in het bezit van een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenweving (CBF). Wij moeten ons daarom houden aan een gedragscode.

Legitimatiebewijs

Onze collectanten dragen zichtbaar een legitimatiebewijs met persoonsnaam. Hierop staat de collecteperiode vermeld. Afhankelijk van de bepalingen in de collectevergunning is het legitimatiebewijs eventueel afgestempeld door de plaatselijke politie/gemeente. Het legitimatiebewijs is voorzien van een week en jaartal aanduiding van het betreffende collectejaar.

Collectebus

NRK_Collectebus_2015.jpg
Het Rode Kruis moet aan een aantal eisen voldoen die zijn gesteld in het fraudeprotocol. Onze collectebussen zijn daarom voorzien van een sticker/wikkel met het logo van het Rode Kruis.

Collectebussluiting

Onze collectebussen zijn afgesloten met een 'bussluiting': een soort zegel dat maar éénmaal opengemaakt kan worden.  Op de sluiting staat het kenmerk van de Rode Kruisafdeling waar de collectant voor loopt en het betreffende collectejaar.

Intekenlijst/lijstcollecte

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een intekenlijst, dient deze een kenmerk te hebben van het Rode Kruis.

Collecterooster

De Stichting Collecteplan (www.collecteren.nl) is opgericht in 1961 en stelt jaarlijks het collecterooster vast. Dit rooster moet vervolgens worden goedgekeurd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), het keurmerk voor goede doelen. Het collecterooster is een kalender waarop voor ieder aangesloten fonds staat vermeld in welke week gecollecteerd mag worden. Het rooster is ook een advies aan de gemeentebesturen om alléén aan de genoemde instellingen in zo'n toegewezen periode een collectevergunning te verstrekken. De precieze collectedata kun je terugvinden op de website van het CBF.

Fraudeprotocol

Alle organisaties aangesloten bij Stichting Collecteplan hebben gezamenlijk een fraudeprotocol samengesteld. Dit is een protocol dat te allen tijde gehandhaafd dient te worden.