Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Doneren Geef aan de collectant word collectecoordinator Informatie voor de collectecoördinator

Informatie voor de collectecoördinator

​​​

Hieronder vind u veelgestelde vragen van collectecoö​rdinatoren over de collecte van het Rode Kruis.
 1. Wanneer vindt de collecte in 2017 plaats?
 2. Hoe werkt de inschakeling van wervingsbureau voor het werven van collectevrijwilligers?
 3. Krijgt een collectant een vergoeding voor het collecteren? En als hij/zij door een (telemarketing)bureau is geworven? 
 4. Hoe rendabel is een buscollecte?
 5. Hoe maak ik een inschatting van het benodigd aantal collectanten voor mijn afdeling? 
 6. Hoe maak ik een goede inschatting van het benodigd aantal wijkcoördinatoren en collectanten voor mijn afdeling?
 7. Waarom stuurt het Rode Kruis ook een mailing met acceptgiro tijdens de  collecte? 
 8. Bestaat er een praktisch handboek voor de opzet van een collecte?  

1. Wanneer vindt de collecte in  2017 plaats?

De collecte van het Rode Kruis vindt plaats van 18 tot en met 24 juni 2017. U kunt voor de volledigheid ook altijd de collectekalender, door de Stichting Collecteplan opgesteld,  raadplegen op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).
 

2. Hoe werkt de inschakeling van een wervingsbureau voor het werven van collectevrijwilligers?

 
Vanaf januari en februari start (eventueel telefonisch) de werving voor afdelingen die een aanvraagformulier indienen ten behoeve van nieuwe collectanten en/of wijk- en collectecoördinatoren. Het verenigingskantoor zet de hulpvraag van de afdeling uit bij het (telemarketing)wervingsbureau. Binnen vijf tot zes weken communiceert het bureau de resultaten aan de afdeling. Na ontvangst van de adresgegevens dient de nieuwe collectant en/of wijkcoördinator zo spoedig mogelijk, in elk geval telefonisch, te worden benaderd. Doel: hem/haar bedanken voor de aanmelding en informeren omtrent de verwachtingen.
 
Aangeraden wordt om zo concreet mogelijke informatie te verschaffen (o.m. naam van de contactpersoon, looproute, collecteperiode, wijze/tijdstip aan- en inleveren van de collectebus etc.) Behalve dit eerste persoonlijke contact raden we u tevens aan om de collectant/coördinator een welkomst- c.q. bevestigingsbrief te sturen. 
 

3. Krijgt een collectant een vergoeding voor het collecteren? En als hij/zij door een (telemarketing)bureau is geworven?

Nee, het collecteren gebeurt op vrijwillige basis. Ook bij de werving door een (telemarketing)bureau wordt geen vergoeding gegeven aan de collectant.
 

4. Hoe rendabel is een buscollecte?

De organisatie van een collecte kost relatief weinig geld. Wel behoorlijk wat tijd, vooral als een collecte nieuw moet worden opgezet. Na het eerste jaar moet een collectecoördinator vanaf januari tot en met juni rekenen op een tijdsinvestering van 2 uur per week. Plus een extra tijdsinvestering in de week voor aanvang en na afloop van de collecte.
 
Afdelingen die al enkele jaren bezig zijn, geven aan een kostenpercentage van 5% te hebben (van de bruto collecteopbrengst). Als een afdeling net begint, zal dit vaak hoger liggen door de investering in bijvoorbeeld collectematerialen (collectebussen/ spandoeken/ vlaggen/ e.d.) Ook een afdeling die besluit om een (telemarketing)bureau in te zetten voor de werving zal een hoger kostenpercentage hebben. In al deze gevallen geldt echter dat de kosten voor de baten uitgaan: gemiddeld haalt een collectant 70,- euro op voor het Rode Kruis . 
 

5. Hoe maak ik een inschatting van het benodigd aantal collectanten voor mijn afdeling?

Hiervoor is het nodig dat u weet hoeveel huishoudens onder uw afdeling vallen. Bij alle gemaakte analyses heeft het NRK gebruik gemaakt van de volgende normen:
 • Een collectant is gemiddeld 2 uur voor het NRK actief;
 • In 2 uur kunnen gemiddeld 100 huizen worden aangedaan;
 • De gemiddelde businhoud bedraagt ruim 70,- euro.

Anders vertaald komt dit voor wat betreft de planning neer op 1 collectant per 100 huishoudens.

 

6. Hoe maak ik een goede inschatting van het benodigd aantal wijkcoördinatoren en collectanten voor mijn afdeling?

Hiervoor is het absoluut van belang om een nauwkeurig inzicht te verkrijgen in het eigen collectegebied: hoeveel postcodes vallen er onder het collectegebied en wat is het aantal huishoudens per postcode? Deze gegevens dienen als uitgangspunt voor de opzet van de lokale collecteorganisatie. Bepaal tevens zo nauwkeurig mogelijk de wijken per postcodegebied (bij voorkeur op basis van 6-positie postcodes) waarvoor een wijkcoördinator benodigd is. Let op: normaal gesproken neemt een wijkcoördinator de verantwoordelijkheid op zich voor 10 tot 15 collectanten. 
 

7. Waarom stuurt het Rode Kruis ook een mailing met acceptgiro tijdens de collecte?

 
Van 18 tot en met 24 juni 2017​ ​lopen duizenden Rode Kruis-collectanten langs de deuren om te vragen voor een bijdrage. Op de laatste dag van deze week ontvangt een relatief kleine doelgroep de collectemailing. Dit zijn donateurs die al jaren erg loyaal geven op deze mailing. Het Rode Kruis benut de zichtbaarheid van de collecte om deze groep loyale donateurs een extra bijdrage te vragen. De mailing valt op de laatste dag van de collecte op de deurmat en zal daardoor het contact van de gever met de collectant nauwelijks beïnvloeden.
 

8. Bestaat er een praktisch handboek voor de opzet van een collecte?

Op Intranet (Fondsenwerving > Collecte > onder het kopje Collectematerialen) staat alle informatie die u nodig heeft om de collecte te organiseren. Als u geen toegang heeft tot het intranet, geef dan een seintje door een e-mail te sturen naar collecte@redcross.nl. U kunt ook bellen naar 070 -  44 55 678. We sturen u dan de gewenste informatie toe.