Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Doneren Geef aan de collectant word collectant Informatie voor de collectant

Informatie voor de collectant

​Op deze p​agina vind je de antwoorden op veel gestelde vragen over het collecteren tijdens de Rode Kruis Week, van 18 tot en met 24 juni 2017.

De eerstvolgende collecte vindt plaats van 18 tot en met 24 juni 2017, tijdens de Rode Kruis Week. Deze data zijn altijd terug te vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving op www.cbf.nl.
Ja, jong en oud. Alleen voor kinderen onder de zestien jaar geldt dat zij onder begeleiding van een volwassene moeten collecteren. Dit kan overigens per gemeente verschillen maar zestien jaar is de meest voorkomende leeftijdsgrens om zelfstandig te mogen collecteren.  
Eén collecteronde kost ongeveer twee uur van je tijd. Collecteren gebeurt bij voorkeur tussen 18.00 en 20.30 uur op een doordeweekse dag of op zaterdag overdag.
Ja, zolang het maar tijdens de Rode Kruis Week is.

 

Krijg ik een vergoeding voor het collecteren?

Nee, het collecteren gebeurt op vrijwillige basis.
De afdeling waarvoor je gaat collecteren neemt contact met je op om je verder te informeren.
De opbrengst van de collecte gaat vooral naar het werk van het Rode Kruis in Nederland. Maar een gedeelte zal ook worden gebruikt voor internationale projecten, als de lokale afdeling waar je voor collecteert daar in investeert.
Nee, 100% van het opgehaalde geld gaat naar de hulpverleningsactiviteiten van de lokale afdelingen van het Rode Kruis. Er gaat dus geen euro van de collecte naar het salaris van de directeur! 
De collecte alléén is onvoldoende om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Uitsluitend een brief met een acceptgiro is dat ook. Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van collecte en de brief de hoogste  opbrengst oplevert. Voor collectanten zou het vervelend zijn om aan de deur te horen, 'Sorry, ik heb al de acceptgiro van het Nederlandse Rode Kruis ingevuld', daarom valt de brief pas op de laatste zaterdag van de Rode Kruis Week bij de donateurs op de deurmat.
Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. In de eerste plaats is er jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt. Bovendien is het Rode Kruis aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om het CBF-keurmerk te krijgen moeten we jaarlijks inzicht geven in onze inkomsten en uitgaven. Het CBF controleert of de kosten die zijn gemaakt om het geld te werven, binnen de perken blijven. En de belangrijkste controle is natuurlijk die vanuit het publiek: we vinden het belangrijk om de samenleving te laten zien wat we doen en voor wie. Dat doen we bijvoorbeeld met onze website, voorlichtingscampagnes, ons ledenblad, folders en jaarverslagen.