Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Doneren Schenk met belastingvoordeel Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u in kaart gebracht.​

Wat is het RSIN nummer van het Rode Kruis?

Voor het invullen van uw belastingaangifte heeft u het RSIN nummer van het Rode Kruis nodig. Ons RSIN nummer is 003014022.

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van 5 jaar of langer. Gedurende de looptijd schenkt u jaarlijks een vast bedrag.

Wat is het belastingvoordeel voor de schenker?

Gewone giften zijn alleen van de inkomstenbelasting aftrekbaar als ze tussen de 1% en de 10% van het drempelinkomen vallen. Alles daarboven of daaronder geeft geen belastingvoordeel. Een periodieke schenking is geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder boven- of ondergrens.

Een voorbeeld, waarbij de 1% ondergrens € 600 is:

PSvoorbeeld3.png 

Mag ik ook de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken?

Dat mag, maar let op: u heeft daarmee nog geen betaalovereenkomst. Als u de ingevulde modelovereenkomst van de belastingdienst naar ons stuurt, ontvangt u van ons een machtigingsformulier voor een incasso, en informatie over hoe u het bedrag jaarlijks zelf kunt overmaken.

Waarom moet mijn partner de overeenkomst ook ondertekenen?

Bij een overeenkomst als deze is het een wettelijke verplichting de partner deze ook te laten ondertekenen. Deze verplichting geldt niet als de schenking ‘niet bovenmatig’ is, maar er zijn geen duidelijke regels die aangeven wanneer een gift bovenmatig is. Daarom is het advies om, als u een partner heeft, die de overeenkomst ook te laten ondertekenen.

Kan ik binnen 5 jaar stoppen met de schenking?

In principe niet. Als u toch tussentijds de schenking beëindigt, moet u dit melden bij de belastingdienst. De belastingdienst bepaalt dan de eventuele gevolgen voor de belastingaftrek van uw schenking. De schenking eindigt altijd bij overlijden van de schenker, maar kan ook eindigen bij het overlijden van de partner van de schenker. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.

Ik ben al donateur van het Rode Kruis. Wat gebeurt er als ik periodiek ga schenken?

Als wij uw een periodieke schenkingsovereenkomst ontvangen, wordt uw huidige donateurschap per direct stopgezet.

Als ik nu start met periodiek schenken, tellen mijn eerdere giften van dit jaar dan mee?

Giften die gedaan zijn vóór de datum op de overeenkomst mogen niet worden meegeteld voor de periodieke schenking.

Kan ik in de loop van het jaar beginnen met een periodieke schenking?

Dat kan. Wij hanteren wel als regel dat u 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag moet schenken. In het onderstaande voorbeeld kunt u zien of dit past bij uw wensen:
Stel u start een periodieke schenking van € 120,- per jaar per 1 oktober van dit jaar. U kiest voor een automatische incasso van € 10,- per maand. Deze incasso start in oktober, maar er vindt in oktober ook een eenmalige incasso van € 90,- plaats zodat u in dit jaar in totaal € 120,- schenkt.

De voorwaarde om het volledige jaarbedrag in het eerste jaar te voldoen geldt overigens ook als u niet voor een automatische incasso kiest maar het bedrag zelf overmaakt. Als dit niet overeenkomt met uw wensen dan kunt u er uiteraard voor kiezen om uw schenking in te laten gaan op 1 januari van het eerstvolgende jaar, dan heeft u niet te maken met ‘inhalen’ van een deel van het jaar.

Kan ik in een periodieke schenkingsovereenkomst van het Rode Kruis meerdere goede doelen opnemen?

Dat kan. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen via periodiekschenken@redcross.nl.

Is er een notariële akte nodig?

De belastingdienst eist sinds 1 januari 2014 geen notariële akte meer. Een overeenkomst zoals die door het Rode Kruis wordt gebruikt is voldoende. Indien u toch een notariële akte via het Rode Kruis wenst kunt u contact met ons opnemen via periodiekschenken@redcross.nl of telefonisch op 070-4455678. U kunt overigens altijd op eigen kosten een schenkingsakte laten opmaken door uw eigen notaris.

Als u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

 
 
 
 
 
Eric van Leeuwen
Adviseur Periodiek Schenken
Tel. 070 44 55 678
 
 

Terug naar periodiek schenken