Word vrijwilliger Doneer

Dankzij onze vrijwilligers en donateurs kunnen we dag in, dag uit hulp bieden aan mensen in nood. We doen er alles aan om integer, transparant en effectief hulp te verlenen. Maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Heb je een opmerking of suggestie voor ons? Of is je contact met het Rode Kruis anders gelopen dan je had verwacht? Laat het ons weten. Klachten en suggesties voor verbetering gaan ons aan het hart en nemen we serieus.

Je kunt een klacht of suggestie indienen via onderstaand formulier. Omschrijf de klacht of suggestie zo duidelijk mogelijk en geef aan, indien mogelijk, met welke oplossing of actie van ons je tevreden bent. Lukt het je niet om je klacht of suggestie via dit formulier in te dienen, neem dan gerust contact met ons op via 070-4455678. We helpen graag en zullen indien nodig onze klachtenfunctionaris of de geschillencommissie inschakelen.

Het Nederlandse Rode Kruis neemt alle ontvangen klachten direct in behandeling. De termijn waarbinnen wij de klacht behandelen en beantwoorden bedraagt maximaal 10 werkdagen. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een eerste reactie. Indien beantwoording binnen tien werkdagen niet mogelijk is, berichten wij hierover.

Het Nederlandse Rode Kruis behandelt ontvangen klachten vertrouwelijk. De registratie gebeurt zodanig dat de privacy is gewaarborgd. Een klacht is ontvankelijk als de klacht niet anoniem wordt ingediend, als deze leesbaar is en in het Nederlands of Engels is gesteld. Voor het anoniem melden van vermoedens over misstanden door het Rode Kruis kun je gebruik maken van de klokkenluidersregeling. Je kunt ook gebruik maken van de internationale hotline voor klokkenluiders.