Word vrijwilliger Doneer

Stel je verkiesbaar voor de ledenraad

Je kunt je aanmelden voor één van de vier verkiesbare zetels van de expertleden en voor een zetel van het district waar je in woonachtig bent.

Belangrijke data voor de Ledenraadverkiezingen 2022

Werving en kandidaatstelling Week 50 t/m 7 (13 dec 2021 – 20 feb 2022)
Campagne kandidaten Week 8 t/m 13 (22 feb – 29 maart 2022)
Stemmen Week 13 t/m 14 ( 30 maart – 10 april 2022)
Uitslag Week 15 (13 april 2022)
Ledenraad, incl. nieuwe leden Week 16 (20 april 2022)