Kapelle

Rode Kruis Kapelle

Het Rode Kruis is in Kapelle actief met ruim 40 vrijwilligers. Meld je aan en word ook vrijwilliger!

EHBO cursussen in Kapelle

Enthousiaste, gediplomeerde en gespecialiseerde instructeurs leren je op de juiste manier EHBO te verlenen. Onze instructeurs hechten er veel waarde aan dat dit gebeurd in een prettige, veilige en informele sfeer. Door de kleine groepen is er ruimte voor persoonlijke verhalen en interesses. En ontstaat er openheid om fouten te mogen maken en ‘rare’ vragen te kunnen stellen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne les materialen. Zo hebben we bijvoorbeeld moderne reanimatie-poppen.
Deze poppen (volwassen en babypop) zijn aan te sluiten op een computer, zodat je goed gecoacht kan worden in je reanimatietechniek. Onze herhalingslessen zijn zo opgebouwd dat we niet alleen herhalen, maar ook je kennis verdiepen en verbreden. Hiervoor maken we gebruik van verschillende didactische lesmethodes. Door oefening ben je zelfverzekerd over je vaardigheden.

Wil je met een ‘eigen’ groep een cursus volgen of heb je speciale wensen? We zijn altijd bereid om mee te denken en willen maatwerk bieden dat aansluit op jouw wensen. Stuur een e-mail naar Adrian van Tilburg: avantilburg@rodekruis.nl

School EHBO

Alle groep 8 basisschoolleerlingen in onze gemeente krijgen lessen EHBO van onze school-EHBO-instructeurs. De kinderen krijgen in ongeveer 16 lessen kennis en vaardigheden aangeleerd. Bij het praktijkdeel vragen we afhankelijk van het aantal leerlingen ouders om te helpen bij het werken in de groepjes. Aan het eind van de cursus is er een les met iemand van de lotusgroep. De les hierna is het examen. Dit examen wordt afgenomen door vrijwilligers die op een andere school les geven en zo mogelijk ook kader instructeurs.

Collecte vrijwilligers

We hebben meerdere collecte coördinatoren die onze vele collectanten aansturen waar we gelukkig elk jaar weer een beroep op mogen doen. Zij zorgen ervoor dat we onze activiteiten kunnen voorzetten in Kapelle.

Evenementen hulpverleners

We hebben een actief team van vrijwillige evenementen hulpverleners. Deze EHBO-ers kunt u vinden bij sportwedstrijden, herdenkingen en andere evenementen zoals de jaarmarkten in en (ver) buiten onze gemeente.

Voor deze EHBO-vrijwilligers organiseren wij verdiepende cursussen en thema avonden. Zoals over communicatie tijdens hulpverlening. Er is ruimte voor ontwikkeling. Waar liggen jouw sterke punten. Dan hebben we de juiste mensen bij de desbetreffende evenementen. Hiermee waarborgen we de kwaliteit.

Bestuur en coördinatoren

Voorzitter: Adrian van Tilburg
Secretaris: Heleen Vreugdenhil
Penningmeester: Rinus Meeuwse
Vrijwilligersmanagement en opleidingen: Adrian van Tilburg
Noodhulp Nationaal (evenementen): Gilliam de Nijs
Fondsenwerving: Vacature
School-EHBO: Ria Rijksen
Communicatie: Jessica Nieuwenhuijse

Kom in contact

Vrijwilliger worden?