Bestuurslid Evenementenhulp

Bestuurslid Evenementenhulp

Geplaatst op: 7 februari 2018

Locatie: Zoetermeer, Zuid-Holland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Johan Batelaan via 079 – 3163804

Solliciteer nu

Rode Kruis Zoetermeer is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger voor de functie bestuurslid evenementenhulp. Als bestuurslid evenementenhulp geef je richting en sturing aan de afdeling op het gebied van evenementenhulp en geef je samen met de andere afdelingsbestuursleden invulling aan de strategie van het Rode Kruis. In de nieuwe strategie van het Rode Kruis neemt evenementenhulp een steeds belangrijker plaats in. Je hebt dus een belangrijke taak om het aantal organisaties dat gebruik maakt van onze diensten te vergroten en je zorgt dat ons aanbod aan evenementenhulpverlening aansluit bij de vraag binnen Zoetermeer. In je functie werk je nauw samen met andere bestuursleden evenementenhulp in het district Haaglanden.

Werkzaamheden

Een groot deel van de vrijwilligers van de afdeling bestaat uit eerstehulpverleners. Zij zijn getraind om hulp te verlenen tijdens uiteenlopende evenementen. Als bestuurslid stel je de kaders en geef je samen met de coördinator Evenementenhulp sturing aan de eerstehulpverleners. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Je stelt beleid met betrekking tot evenementenhulp op, draagt dit uit en zorgt voor uitvoering;
 • Je ontwikkelt nieuwe activiteiten binnen het werkveld evenementenhulp;
 • Je stelt een jaarplan voor evenementenhulp op en voert dit uit;
 • Je stelt een begroting voor evenementenhulp op;
 • Je zorgt voor een juiste match tussen middelen, vrijwilligers en activiteiten binnen het eigen werkveld (vrijwilligers- en opleidingsbehoefte in kaart brengen);
 • Je stuurt coördinatoren binnen het werkveld evenementenhulp aan;
 • Je stemt af met ‘kerntaakcollega’s van andere afdelingen binnen het district;
 • Je geeft invulling aan respect en hulpbereidheid;
 • Je onderhoudt relevante netwerkcontacten.

Vaardigheden

Als bestuurslid in een veranderende organisatie zie je het als een uitdaging om hierin mee te denken en de veranderingen te vertalen naar evenementenhulpverlening voor de afdeling. De belangrijkste vaardigheden zijn:

 • Je hebt affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk;
 • Je bent enthousiast en hebt een motiverende persoonlijkheid;
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig;
 • Je kunt zowel zelfstandig, als in teamverband werken;
 • Je hebt ervaring met het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers;
 • Je hebt affiniteit met het verkopen/ acquireren van diensten;
 • Je hebt een netwerk Zoetermeer of hebt de mogelijkheid een netwerk voor evenementenhulpverlening op te bouwen.

Bijzonderheden

Als bestuurslid onderschrijf je de grondbeginselen, strategie en toekomstvisie van het Rode Kruis en draag je deze actief uit. Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een verwachte tijdsinvestering van ca. 12 uur per week.

Rode Kruis Zoetermeer

Het Rode Kruis is een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. Het Rode Kruis biedt onvoorwaardelijk hulp aan mensen in nood, wereldwijd en om de hoek, bij grote rampen en bij klein leed.
Het Rode Kruis is in Zoetermeer opgericht op 22 maart 1949 als een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur. Het Rode Kruis organiseert activiteiten voor inwoners van Zoetermeer, zoals het geven van ehbo-cursussen, evenementenhulpverlening, soos en telefooncirkel. Binnen de afdeling zijn circa 80 vrijwilligers actief, onder wie bestuursleden en coördinatoren.

Wat bieden wij

Binnen het Rode Kruis kun je vrijwilligerswerk doen dat noodzakelijk, boeiend en plezierig is en dat de voldoening geeft dat je iets kunt betekenen voor de maatschappij. Het inzetten van je talent, het verruimen van je kennis en ervaring, jezelf verder ontplooien en het vergroten van je netwerk is net zo belangrijk. Verder krijg je gemaakte onkosten vergoed en ben je verzekerd tijdens je werk voor het Rode Kruis.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek kun je contact opnemen met de coördinator vrijwilligersmanagement, Johan Batelaan.
 • Telefoon: 079 – 3163804
 • ​E-mail: vrijwilligers@rodekruiszoetermeer.nl

Solliciteer nu

Johan Batelaan via 079 – 3163804


Vacatures tags