Zuid-Holland Zuid
Word vrijwilliger Doneer

Bestuurder Hulpverlening (vrijwillig)

Geplaatst op 05 maart 2024
Locatie: Dordrecht, Zuid-Holland
Uren per week: 0-4 uur per week
Type werk: Bestuursfunctie
Solliciteer nu

Het Rode Kruis in Nederland kent 21 districten met ieder een eigen districtsbestuur. Hoewel het districtsbestuur eindverantwoordelijk wordt beschouwd voor de uitvoering van de hulpverlening, heeft het in de praktijk het karakter van toezichthouder. Daarnaast heeft het bestuur een belangrijke rol als sparringpartner voor de districtsmanager. Ben jij op zoek naar een uitdagende vrijwilligersfunctie? Lees dan snel verder!

Wat houdt de functie van Bestuurder Hulpverlening in?

Als Bestuurder Hulpverlening van district Zuid-Holland Zuid ben je onderdeel van een collegiaal bestuur van minimaal drie leden en richt jij je specifiek op beleid en juridische zaken. Het bestuur adviseert de Districtsmanager en andere beroepskrachten.

Als Bestuurder Hulpverlening behoren de volgende taken tot jouw werkpakket:

 • Je geeft richting aan het districtsbestuur op het gebied van de hulpverleningsprogramma’s.
 • Je bent sparringpartner voor de coördinator Hulpverlening en districtsmanager en adviseert waar nodig.
 • Houdt toezicht op de inhoud en voortgang van het werkplan voor wat betreft de hulpverleningsprogramma’s.
 • Je bent op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de hulpverleningsprogramma’s.
 • Je ziet periodiek toe op gerealiseerde prestaties met betrekking tot kwaliteits-, veiligheids- en continuïteitsdoelstellingen in de uitvoering van de hulpverlening in het district.

Als Bestuurder Hulpverlening beschik je over de volgende competenties:

 • Je bent verbindend, enthousiasmerend en een echte teamplayer.
 • Je hebt bestuurlijke ervaring en weet strategisch niveau naar tactisch niveau te vertalen.
 • Je beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van hulpverlening (pré).
 • Je bent ondernemend en denkt in kansen en mogelijkheden.
 • Je bent spreekbuis van het district voor bestuurlijke gremia.
 • Je wordt blij van vrijwilligerswerk en zet je graag belangeloos voor onze organisatie in.

Functie-eisen:

 • HBO/WO werk-, en denkniveau;
 • Minimaal vijf tot tien jaren werkervaring binnen een (non-profit) organisatie;
 • Bestuurlijke- en Leidinggevende ervaring;
 • Affiniteit met en begrip van vrijwilligerswerk;
 • Ervaring met en kennis van beleidsvorming en strategische processen binnen complexe organisaties.

Achtergrondinformatie

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het adresseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

In Nederland verlenen we samen met meer dan vijftienduizend vrijwilligers: Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties. Ook internationaal maken wij mensen in nood weerbaarder door het bieden van humanitaire hulp.

Binnen Nederland kent het Rode Kruis 21 districten (regio’s) waarbij het districtsbestuur de rol heeft toezicht te houden op de uitvoering van de hulpverlening en een belangrijke rol speelt als stevige sparringpartner voor de districtsmanager.

Geïnteresseerd?

Word je enthousiast van bovenstaande informatie en heb je interesse in de functie van Bestuurder Hulpverlening in district Zuid-Holland Zuid? Dan ontvangen we graag jouw motivatie en CV. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Ron Berkhout, via +31 (0) 638 215 040.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl.