Hollands Midden
Word vrijwilliger Doneer

Vrijwilligers Rode Kruis Hollands Midden klaar om ambulancedienst te ondersteunen

Geplaatst op 09 november 2023

Het Rode Kruis heeft teams van deskundige vrijwilligers die altijd klaarstaan om in actie te komen in het geval van rampen en incidenten. Het zogenoemde Noodhulpteam van Hollands Midden neemt vanaf 1 december een extra taak op zich: de ondersteuning van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Dat betekent dat het Rode Kruis bij grote drukte bijspringt voor de ambulancedienst door naar patiënten te rijden. Renske van Dijk, coördinator Noodhulpverlening van Rode Kruis Hollands Midden, legt uit hoe dat er precies uitziet.

Hoe is het idee ontstaan voor deze nieuwe hulpverlening?

In december 2022 kende Nederland een periode van erg koud weer. Mensen gleden uit door ijzel of kregen ongelukken tijdens het schaatsen. Het was zo druk bij de ambulancedienst, dat we als Rode Kruis de vraag kregen te ondersteunen. We hebben de RAV in deze drukke tijd kunnen ontlasten, door EHBO aan huis te verlenen en mensen naar de huisarts of het ziekenhuis te brengen. Dit was een eenmalige actie, maar het plantte het zaadje voor een concretere samenwerking.

Waarom vroeg de RAV juist het Rode Kruis om hulp?

De RAV en het Rode Kruis kennen elkaar al langere tijd. We werken samen vanuit het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Dit is een landelijk model voor medische hulp aan slachtoffers van grote rampen en ongelukken, waarbij ambulancediensten en het Rode Kruis samenwerken om slachtoffers zo snel mogelijk de juiste zorg te geven. Een voorbeeld hiervan is de treinramp in Voorschoten van april dit jaar.

Door deze samenwerking is de RAV goed bekend met het functioneren van ons Noodhulpteam. Het Noodhulpteam beheerst aanvullende vaardigheden om snel en efficiënt te kunnen inschatten hoe het met een slachtoffer gaat. Dit sluit aan bij de wens die de RAV heeft ten aanzien van ondersteuning bij grote externe drukte.

Daarnaast komen we elkaar ook tegen bij de Evenementenhulp. Het Rode Kruis is het hele jaar door bij allerlei evenementen aanwezig om EHBO te verlenen aan bezoekers en deelnemers. Daar verwijzen we soms slachtoffers door naar de RAV, wanneer ze meer nodig hebben dan Eerste Hulp.

Waarom is deze nieuwe samenwerking nodig?

De verwachting is dat overbelasting van de ambulancedienst in de toekomst vaker zal voorkomen. Er komen momenten voor waarop het aantal hulpvragen tijdelijk sterk toeneemt, bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden. Het is in dat geval goed dat de ambulancedienst extra hulp kan inschakelen.
Vanuit het Rode Kruis perspectief zijn we ook blij met deze samenwerking, omdat het belangrijk is dat onze vrijwilligers zoveel mogelijk ervaring opdoen met hulpverlenen. Om in noodsituaties goed te handelen is ervaring van essentieel belang.

Wat gaat precies de rol zijn van het Rode Kruis?

Over deze vraag hebben we sinds begin van dit jaar uitgebreid nagedacht en met elkaar gesproken. We hebben de tijd genomen om tot een zorgvuldig plan te komen met alle oog voor veiligheid, de juridische aspecten en een goede aanvullende opleiding voor onze vrijwilligers.
De hulpverlening zal uitgevoerd worden door ons Noodhulpteam. Zij staan sowieso al 24/7 klaar om in actie te komen bij onverwachte rampen en incidenten. Er staan Noodhulpteamleden paraat op alle vijf locaties van district Hollands Midden: Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Gouda, Katwijk en Leiden. Wanneer de RAV overbelast is, kunnen zij vanuit deze locaties aanrijden naar patiënten.

Het is hierbij belangrijk te vermelden dat daarmee de aanvraag voor een ambulance niet wordt geannuleerd. Deze blijft in de wachtrij voor de ambulancedienst staan. Maar door de inzet van het Rode Kruis, is een eerdere screening van de patiënt mogelijk. De Rode Kruis vrijwilligers staan in continu contact met de zorgprofessional van de meldkamer. Samen kunnen ze, na controle van het slachtoffer, tot een afweging komen.

Wanneer alleen eerste hulp ter plaatse nodig is, kan de Rode Kruis-vrijwilliger deze verlenen. Ook wanneer de patiënt fysiek in staat is om zittend vervoerd te worden naar het ziekenhuis of een huisartsenpost, kan het Rode Kruis dit doen. In dat geval zal de aanvraag van de ambulance geannuleerd worden.

Is er sprake van ernstiger letsel of ziekte, zal het Rode Kruis-team bij de patiënt blijven tot de komst van de ambulance. Ook hierbij krijgen ze voortdurend advies en instructies van de zorgprofessional op de meldkamer.

Zijn jullie niet bang dat mensen gek opkijken dat er een Rode Kruis voertuig komt in plaats van een ambulance?

Onze komst zal geen verrassing zijn voor degene die 112 gebeld heeft. De meldkamer geeft al op voorhand aan bij de beller dat het Rode Kruis ondersteuning verleend. Daarnaast hebben we onze vrijwilligers geleerd dat ze bij aankomst rustig uitleggen wat we doen en waarom wij er zijn. Ook hebben ze flyers bij zich om uit te leggen wat onze rol precies is.

Welke extra kennis hebben de Rode Kruis vrijwilligers nodig voor deze hulpverlening?

De vrijwilligers van ons Noodhulpteam zijn allemaal ervaren en goed opgeleide hulpverleners. Ze hebben de opleidingstrajecten doorlopen van Basis Eerstehulpverlener, Evenementen Eerstehulpverlener, Begeleid Vervoer en Noodhulpteamhulpverlener. Zij volgen jaarlijks herhalingslessen op het gebied van EHBO en noodhulp, moeten aan een minimum aantal inzeturen per jaar voldoen en worden getoetst door middel van assessments waarin verschillende scenario’s worden gesimuleerd. Onze Noodhulpteamchauffeurs hebben bovendien extra onderwijs gehad in het rijden met zwaailichten en sirenes. Voor deze hulpverlening is dit niet nodig, maar wel bij de inzet van het Noodhulpteam bij rampen en calamiteiten.

Voor deze specifieke nieuwe hulpverlening hebben onze vrijwilligers aanvullende opleiding gekregen van de RAV. Het is belangrijk dat ze naast het verlenen van EHBO, ook verschillende metingen kunnen uitvoeren. Door de resultaten van deze metingen door te geven aan de meldkamer, kan de zorgprofessional daar een goede afweging maken van de vervolgstappen. Onze vrijwilligers kunnen dus nu bloeddruk, glucose en saturatie van een slachtoffer meten.

Waren de vrijwilligers enthousiast bij het horen van deze nieuwe hulpverlening?

Ja, heel erg. We hebben een aantal informatiesessies georganiseerd samen met de RAV. Iedereen reageerde meteen al enorm enthousiast. Daarom hebben we er het volste vertrouwen in dat deze hulpverlening een succes zal zijn. Onze vrijwilligers zijn deskundig, staan altijd klaar om te helpen en hebben ons in de aanloop naar dit traject geholpen met advies. Ze hebben in de voorbereiding actief meegedacht en meegelezen. Bij de trainingen waren de reacties heel positief. Er wordt al veel van onze vrijwilligers gevraagd, dus het is fantastisch te zien dat ze ook hier warm voor lopen. Ook vanuit de RAV hebben we deze waardering teruggekoppeld gekregen. We zijn trots dat ook zij vertrouwen hebben in onze deskundigheid.

Ik wil meteen van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die het afgelopen jaar heeft meegedacht en bijgedragen. Ik kijk heel erg uit naar deze mooie vorm van hulpverlening. De RAV wil ik bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. In het bijzonder André Oudenaarden, Beleidsadviseur, die een grote rol heeft gespeeld in de totstandkoming van deze samenwerking.

Wil je meer weten over de verschillende soorten hulpverlening die Rode Kruis Hollands Midden biedt in onze regio?

Meest recente berichten